Lịch công tác tuần 06 từ ngày 31/01/2022 đến 06/02/2022

28/01/2022
bởi Vũ Viện
Ngày Buổi Giờ Nội dung công việc Địa điểm Thành phần
Thứ Hai
Ngày 31/01/2022
Sáng        
       
Chiều        
Thứ Ba
Ngày 01/02/2022
Sáng        
       
Chiều        
       
       
       
Thứ Tư
Ngày 02/02/2022
Sáng        
       
Chiều        
       
Thứ Năm
Ngày 03/02/2022
Sáng        
       
       
       
Chiều        
       
Thứ Sáu
Ngày 04/02/2022
Sáng        
       
Chiều        
       
       
Thứ Bảy
Ngày 05/02/2022
Sáng        
Chiều        
Chủ Nhật
Ngày 06/02/2022
Sáng        
Chiều