Lịch công tác tuần 07 từ ngày 07/02/2022 đến 13/02/2022

02/02/2022
bởi Vũ Viện
Ngày Buổi Giờ Nội dung công việc Địa điểm Thành phần
Thứ Hai
Ngày 07/02/2022
Sáng 8:00 Dự Hội nghị giao ban đầu Xuân Nhâm Dần 2022   Phòng họp Tỉnh ủy TB-Hùng
9:00 Gặp mặt đầu Xuân Nhâm Dần 2022 Hội trường Ban - LĐB;
- Toàn thể CBCCVC.
Chiều        
Thứ Ba
Ngày 08/02/2022
Sáng 8:00 Dự Lễ dâng hương Đập Đồng Cam NQL đầu mối Bắc Đập Đồng Cam TB-Hùng
       
Chiều        
       
       
       
Thứ Tư
Ngày 09/02/2022
Sáng        
       
Chiều 14:00 Họp Ban cán sự Đảng UBND tỉnh   Phòng họp giao ban - VP UBND Tỉnh TB-Hùng
       
Thứ Năm
Ngày 10/02/2022
Sáng 8:00 Dự lễ ra quân thi công các dự án Khu đô thị mới Nam thành phố Tuy Hòa KĐT mới Nam Tp. Tuy Hòa - TB-Hùng;
- BQLĐTHT-Ngôi.
       
       
       
Chiều        
       
Thứ Sáu
Ngày 11/02/2022
Sáng 8:00 Tổ chức thăm và chúc Tết Nguyên Đán đầu năm 2022 một số doanh nghiệp trong các KCN ( cả ngày) Tại các KCN - TB-Hùng;
- TPQHXDMT-Dũng;
- PTPKHĐT-Công;
- TPQLDN-Bạ;
- GĐTTDVCI-Trì.
10:00 Họp thông qua báo cáo kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của Thành phố Hội trường UBND Tp. Tuy Hòa - PTB-Quyên;
- PQHXDMT.
Chiều        
       
       
Thứ Bảy
Ngày 12/02/2022
Sáng        
Chiều        
Chủ Nhật
Ngày 13/02/2022
Sáng        
Chiều