Lịch công tác tuần 07 từ 15/02 đến 21/02/2021

15/02/2021
bởi Vũ Viện
Thứ/ Ngày Nội dung công việc Thời gian/Địa điểm Thành phần
Thứ Hai
Ngày 15/02/2021
     
     
Thứ Ba
Ngày 16/02/2021
     
Thứ Tư
Ngày 17/02/2021
     
Thứ Năm
Ngày 18/02/2021
     
     
Thứ Sáu
Ngày 19/02/2021
     
Thứ Bảy
Ngày 30/02/2021
     
Chủ Nhật
Ngày 21/02/2021