Lịch công tác tuần 07 từ ngày 06/02/2023 đến 12/02/2023

03/02/2023
bởi Vũ Viện
Ngày Buổi Giờ Nội dung công việc Địa điểm Thành phần
Thứ Hai
Ngày 06/02/2022
Sáng
07:30 Chào cờ Hội trường Ban - Lãnh đạo Ban; 
- Toàn thể CC, VC và NLĐ của Ban.
08:00 Họp giao ban Phòng Trưởng Ban - Lãnh đạo Ban; 
- Trưởng phó các phòng và ĐVTT.
       
       
Chiều 14:00 Dự họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và họp Ban cán sự Đảng UBND tỉnh để cho ý kiến về nội dung chuẩn bị làm việc với Thường trực Tỉnh ủy  Phòng họp giao ban - Văn phòng UBND tỉnh TB-Hùng
       
       
Thứ Ba
Ngày 07/02/2022
Sáng 08:00 Khảo sát thực địa một số khu vực xung quanh KCN Hòa Hiệp 1 có phát sinh mùi hôi KCN Hòa Hiệp 1 - PTB-Thành;
- PQHXD&MT.
       
       
Chiều 14:00 Họp Đảng ủy về nội dung Đại hội Công đoàn Phòng Trưởng Ban - Các đ/c ĐUV;
- BCH Công đoàn.
14:00 Dự họp Ban Chỉ đạo dự án “Tăng cường Quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai” tỉnh Phú Yên Phòng họp giao ban - UBND tỉnh PTB-Thành
16:00 Dự Họp báo đầu Xuân Quý Mão 2023 Hội trường UBND tỉnh TB-Hùng
       
Thứ Tư
Ngày 08/02/2022
Sáng
       
       
       
Chiều 14:00 Dự Hội nghị UBND tỉnh thường kỳ tháng 01/2023 Hội trường UBND tỉnh TB-Hùng
       
       
Thứ Năm
Ngày 09/02/2022
Sáng
08:00 Họp cho ý kiến giải quyết các tồn tại vướng mắc về bồi thường, GPMB và thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất dự án Bến xe huyện Đông Hòa và Khu dịch vụ hậu cần bến xe Hội trường Ban - PTB-Quyên;
- Các phòng: KH&ĐT, QHXD&MT.
       
       
       
Chiều        
14:00 Dự họp bàn nội dung xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu di tích Tàu Không số Vũng Rô tại Hội trường UBND tỉnh. Hội trường UBND tỉnh PTB-Thành
       
Thứ Sáu
Ngày 10/02/2022
Sáng
08:00 Tham dự Hội thảo khoa học lấy ý kiến “Quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050” (01 ngày) Trung tâm Hội nghị PYTOPIA TB-Hùng
       
       
       
Chiều        
       
       
 Tối        
Thứ Bảy
Ngày 11/02/2022
Sáng        
Chiều
 
14:00 Tham dự cuộc họp hội đồng thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án: Tuyến đường bộ ven biển tỉnh Phú Yên, đoạn kết nối thị xã Sông Cầu - huyện Tuy An - thành phố Tuy Hòa Phòng họp giao ban - Văn phòng UBND tỉnh PTB-Thành
       
Chủ Nhật
Ngày 12/02/2023
Sáng        
       
Chiều         
Tối