Lịch công tác tuần 08 từ ngày 14/02/2022 đến 20/02/2022

10/02/2022
bởi Vũ Viện
Ngày Buổi Giờ Nội dung công việc Địa điểm Thành phần
Thứ Hai
Ngày 14/02/2022
Sáng 7h30 Chào cờ Hội trường Ban
- LĐB;
- Toàn thể CBCCVC&NLĐ các Phòng, Ban, TT.
       
08:00 Họp Giao ban giữa tháng Phòng Trưởng ban
- LĐB;
- Trưởng, Phó các Phòng, Ban, TT.
Chiều 14:00 Họp bàn về việc thay đổi phương án dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách trung ương đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 29/6/2021 về Thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Phú Yên Phòng họp Sở Kế hoạch và Đầu tư  - TB-Hùng;
- TBQLĐTHT-Ngôi.
Thứ Ba
Ngày 15/02/2022
Sáng 9:00 Họp bàn giải quyết kiến nghị của Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên và thống nhất giải quyết liên quan đến việc lập thủ tục giao đất để thực hiện dự án Trường Chính trị tỉnh Phú Yên Phòng họp Sở TN&MT - TB-Hùng;
- TPQHXDMT-Dũng.
8:00 Họp với Ban Quản lý dự án 7 về việc phối hợp triển khai Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 Phòng họp Giao ban - Văn phòng UBND tỉnh  TB-Hùng
Chiều        
       
       
       
Thứ Tư
Ngày 16/02/2022
Sáng        
       
Chiều 14:00 Làm việc với Ban quản lý dự án 7 -  Bộ GTVT về hướng tuyến cao tốc Bắc-Nam Phòng Trưởng ban - TB-Hùng;
- TPQHXDMT-Dũng;
- TBQLĐTHT-Ngôi;
- PQHXDMT-Bình.
       
Thứ Năm
Ngày 17/02/2022
Sáng        
       
       
       
Chiều        
       
Thứ Sáu
Ngày 18/02/2022
Sáng 9:00 Làm việc cùng Hội Tin học TP.HCM và Liên minh các Doanh nghiệp Công nghệ số Việt Nam Hội trường Sở TTTT PTB-Quyên
8:00 Đi thực tế đến các dự án đầu tư để nắm bắt tình hình hoạt động của các dự án phục vụ công tác quản lý nhà nước tại KCN, KKT ( cả ngày) KKT Nam Phú Yên - PKHĐT;
- PQHXDMT;
- PQLDN.
8:00 Họp giải quyết vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án trên địa bàn phường Phú Đông do Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên làm chủ đầu tư Hội trường UBND. TP - TB-Hùng;
- TBQLĐTHT-Ngôi.
Chiều 14:30 Kiểm tra thực địa và họp bàn về đề xuất đầu tư dự án Cụm nhà máy thực phẩm sạch Phú Yên của Công ty Cổ phần tập đoàn TH UBND TX.Sông Cầu - PTB-Quyên;
- PTPKHĐT-Công.
14:00 Bàn giao hồ sơ đo đạc và mốc giới trên thực địa của đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị dịch vụ ven biển Hòa Hiệp Nam cho địa phương quản lý theo quy định UBND P. Hòa Hiệp Nam PQHXDMT- Tấn Dũng, Bình
14:00 Họp góp ý dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thị xã Đông Hòa Phòng họp số 1 UBND TX. Đông Hòa PQHXDMT
Thứ Bảy
Ngày 19/02/2022
Sáng        
Chiều        
Chủ Nhật
Ngày 20/02/2022
Sáng        
Chiều