Lịch công tác tuần 10 từ ngày 08/3 đến 14/3/2021

08/03/2021
bởi Vũ Viện
Thứ/ Ngày Nội dung công việc Thời gian/Địa điểm Thành phần
Thứ Hai
Ngày 08/3/2021
Chào cờ đầu tuần. 07h00' Toàn thể cơ quan
Hội nghị cử tri cơ quan. 8hh00' Toàn thể cơ quan
Hội nghị lãnh đạo mở rộng 8hh30' Lãnh đạo ban + trường các phòng, đơn vị
Thứ Ba
Ngày 09/3/2021
Tham dự Hội Nghị UBND Tỉnh thường kỳ tháng 02/2021. 14h30' UBND tỉnh Đ/c Quyên
Thứ Tư
Ngày 10/3/2021
Lãnh đạo đi công tác TP. Hà Nội   Đ/c Thành + Quyên
Thứ Năm
Ngày 11/3/2021
Lãnh đạo đi công tác TP. Hà Nội   Đ/c Thành + Quyên
Thứ Sáu
Ngày 12/3/2021
Tham dự buổi trình bày về phần mềm số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính.
 
08h00'/  Sở Thông tin và Truyền thông Đ/c Thái
Thứ Bảy
Ngày 13/3/2021
Nghỉ.    
Chủ Nhật
Ngày 14/3/2021
Nghỉ.