Lịch công tác tuần 10 từ ngày 27/02/2023 đến 05/03/2023

27/02/2023
bởi Vũ Viện
Ngày Buổi Giờ Nội dung công việc Địa điểm Thành phần
Thứ Hai
Ngày 27/02/2023
Sáng
07:30 Chào cờ Hội trường Ban - Lãnh đạo Ban; 
- Toàn thể CC, VC và NLĐ của Ban.
       
       
       
Chiều 14:00 Dự họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh về một số nội dung liên quan công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh Phòng họp giao ban - Văn phòng UBND tỉnh TB-Hùng
15:30 Tham gia dự họp về Kế hoạch định giá đất năm 2023 Phòng TNMT TP Tuy Hòa PQHXD&MT
       
Thứ Ba
Ngày 28/02/2023
Sáng 08:00 Tham dự Hội nghị trực tuyến lấy ý kiến về các quy định liên quan đến vấn đề tài chính đất đai trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và các vấn đề khác có liên quan đến phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính Trụ sở Kho bạc nhà nước - PTB-Thành;
- PQHXD&MT.
       
       
Chiều 13:30 Đại hội Công đoàn cơ sở Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên nhiệm kỳ 2023-2028 Hội trường Ban - Lãnh đạo Ban;
- Toàn thể đoàn viên Công đoàn.
14:00 Dự họp bàn giải quyết vướng mắc đối với dự án Khu du lịch sinh thái Đá Bia và cho ý kiến về gia hạn thời gian hoạt động và bố trí nguồn vốn để thanh toán hoạt động của Ban quản lý dự án Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh miền Trung - Khoản vay bổ sung tỉnh Phòng họp giao ban, Văn phòng UBND tỉnh PTB-Thành
       
       
Thứ Tư
Ngày 01/03/2023
Sáng
06:45 Dự Lễ ra quân huấn luyện năm 2023 Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Đ/c Thái
       
       
Chiều 14:00

Họp Góp ý dự thảo về việc tiếp tục rà soát, đề xuất giải quyết các tồn tại, vướng mắc đối với dự án Nhà máy đồ hộp Nguyễn Hưng của Công ty TNHH Nguyễn Hưng tại Khu công nghiệp Đông Bắc Sông Cầu - Khu vực II

Hội trường Ban - TB-Hùng;
- Các Thành viên TCT 121.
14:00 Họp triển khai Kế hoạch thu ngân sách nhà nước năm 2023 Phòng họp giao ban - UBND tỉnh PTB-Quyên
14:30 Họp đầu năm Khối thi đua năm 2023 KCN An Phú Nhà hàng Phú Anh PQLDN
Thứ Năm
Ngày 02/03/2023
Sáng
08:30 Dự họp đầu năm Khối thi đua KCN Hòa Hiệp Công ty Masan Brewery PY - KCN Hòa Hiệp 1 - PTB-Quyên;
- PQLDN.
       
       
       
Chiều 14:00 Tham dự kiểm tra hiện trường Dự án Tuyến nối Quốc lộ 1A đến khu xử lý rác thải, nước thải và chất thải nguy hại của Khu Kinh tế Nam Phú Yên Thực địa dự án BQLDA
       
       
Thứ Sáu
Ngày 03/03/2023
Sáng
08:30 Hội ý Lãnh đạo Ban Phòng Trưởng Ban Lãnh đạo Ban
09:00 Họp Khối thi đua KCN Đông Bắc Sông Cầu KCN Đông Bắc Sông Cầu - Phòng QLDN.
09:00 Họp công tác tổ chức cán bộ Phòng Trưởng Ban - Lãnh đạo Ban;
- Chánh Văn phòng.
10:00 Đi khảo sát cùng Đoàn doanh nghiệp Ấn Độ thăm KKT Nam Phú Yên và KCN Hòa Hiệp KKT Nam Phú Yên và KCN Hòa Hiệp - PTB - Quyên;
- P. QHXDMT - Dũng; P. QLDN- Bạ.
Chiều 16:00 Dự gặp mặt và liên hoan Đồn Biên phòng Hòa Hiệp Nam PTB-Thành
15:00 Dự chào xã  giao Lãnh đạo UBND tỉnh và Đoàn công tác Doanh nghiệp Ấn Độ Hội trường UBND tỉnh TP. QHXDMT- Dũng
       
 Tối        
Thứ Bảy 
Ngày 04/05/2023
Sáng        
Chiều
 
       
       
Chủ Nhật
Ngày 05/03/2023
Sáng        
       
Chiều         
Tối