Lịch công tác tuần 09 từ ngày 21/02/2022 đến 27/02/2022

16/02/2022
bởi Vũ Viện
Ngày Buổi Giờ Nội dung công việc Địa điểm Thành phần
Thứ Hai
Ngày 21/02/2022
Sáng 7h30 Chào cờ Hội trường Ban
- LĐB;
- Toàn thể CBCCVC&NLĐ các Phòng, Ban, TT.
  Kiểm tra công tác bảo vệ môi trường của nhà máy sản xuất khoáng sản Kenee Việt Nam KCN Đông Bắc Sông Cầu – KV1 - PTB-Quyên;
- PQHXDMT;
- PQLDN;
- TTDVCI;
- Các đơn vị liên quan.
       
Chiều 15:00 Họp giải quyết vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Đầu tư hạ tầng khu đô thị mới Nam Tp. Tuy Hòa Hội trường UBND Tp TPQHXDMT-Dũng
Thứ Ba
Ngày 22/02/2022
Sáng 8:00 Họp bàn về việc Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách tỉnh Phòng họp Sở Kế hoạch và Đầu tư - TB-Hùng;
- TBQLĐTHT-Ngôi.
       
Chiều 14:00 Họp bàn thủ tục lập đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị và du lịch văn hóa, sinh thái nghỉ dưỡng Biển Hồ- Đá Bia Phòng họp số 1 UBND TX. Đông Hòa TPQHXDMT-Dũng
       
       
       
Thứ Tư
Ngày 23/02/2022
Sáng 8:30 Họp đầu năm và kiện toàn khối thi đua KCN Hòa Hiệp năm 2022 Tại KCN Hòa Hiệp - PTB-Quyên;
- PQLDN.
8:30 Bàn giao đưa vào quản lý, sử dụng hạng mục công trình: Hệ thống điện sinh hoạt thuộc dự án Đầu tư Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Nam thành phố Tuy Hòa (Giai đoạn 1) Tại mặt bằng dự án - PQHXDMT;
- BQLĐTHT;
- Đơn vị liên quan.
Chiều 14:30 Bàn giao đưa vào quản lý, sử dụng hạng mục công trình: Hệ thống cấp nước thuộc dự án Đầu tư Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Nam thành phố Tuy Hòa (Giai đoạn 1)  Tại mặt bằng dự án - PQHXDMT;
- BQLĐTHT;
- Đơn vị liên quan.
16:00 Họp một số nội dung liên quan đối với Dự án Khu đô thị mới Nam thành phố Tuy Hòa để chuẩn bị làm việc với Đoàn kiểm tra số 188 - Ủy ban kiểm tra Trung ương. Hội trường Ban

- LĐ Ban;

- Trưởng, phó các phòng và ĐVTT.

Thứ Năm
Ngày 24/02/2022
Sáng
8:00 Họp để nắm bắt, kiểm tra tình hình thực hiện dự án của Công ty TNHH MTV Cơ khí Xây dựng Ausabaco Hội trường Ban - LĐ Ban (TB-Hùng, PTB-Quyên);
- LĐ phòng: QHXD&MT; KH&ĐT.
       
       
Chiều        
14:00 Họp về công tác lập Quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2030 Họp trực tuyến TB-Hùng
14:00 Họp thỏa thuận hướng thoát nước dự án: Tổ hợp TM DV căn hộ cao cấp Lynn Times Phú Yên tại Khu đô thị mới Nam thành phố Tuy Hòa. Phòng Quản lý đô thị thành phố Tuy Hòa PQHXDMT
14:30 Tham dự buổi làm việc về việc giao đất đối với trường hợp ông Huỳnh Lự, phường Phú Đông, thành phố Tuy Hòa Trung tâm phát triển Quỹ đất thành phố BQLDA
Thứ Sáu
Ngày 25/02/2022
Sáng        
       
Chiều
       
       
Thứ Bảy
Ngày 26/02/2022
Sáng        
Chiều        
Chủ Nhật
Ngày 27/02/2022
Sáng        
Chiều