Lịch công tác tuần 11 từ ngày 15/3 đến 21/3/2021

15/03/2021
bởi Vũ Viện
Thứ/ Ngày Nội dung công việc Thời gian/Địa điểm Thành phần
Thứ Hai
Ngày 15/3/2021
Chào cờ đầu tuần. 07h00' Toàn thể cơ quan
Thứ Ba
Ngày 16/3/2021
Hội ý Lãnh đạo Ban. 08h30'  Lãnh đạo Ban
Thứ Tư
Ngày 17/3/2021
Tham dự Hội nghị tổng kết tổng kết Chương trình Việc làm tỉnh Phú Yên giai đoạn 2016- 2020 và triển khai nhiệm vụ giai đoạn 2021- 2025. 14h00'/  UBND tỉnh Đ/c Phúc
Hội ý Lãnh đạo 14h00'/  UBND tỉnh Đ/c Quyên
Thứ Năm
Ngày 18/3/2021
Tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính. 14h00'/  UBND tỉnh Đ/c Thái
Thứ Sáu
Ngày 19/3/2021
Họp rà soát quy định, tham mưu đề xuất UBND tỉnh hướng xử lý, giải quyết về nội dung liên quan dự án Khu đô thị cao cấp Vườn Phượng Hoàng.
 
08h00'/   Lãnh đạo Ban + Các phòng liên quan
Thứ Bảy
Ngày 20/3/2021
Nghỉ.    
Chủ Nhật
Ngày 21/3/2021
Nghỉ.