Lịch công tác tuần 11 từ ngày 06/3/2023 đến 12/3/2023

03/03/2023
bởi Vũ Viện
Ngày Buổi Giờ Nội dung công việc Địa điểm Thành phần
Thứ Hai
Ngày 06/3/2023
Sáng
07:30 Chào cờ Hội trường Ban - Lãnh đạo Ban; 
- Toàn thể CC, VC và NLĐ của Ban.
07:45 Dự Hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ  Phòng họp Tỉnh ủy (Tầng 3) - TB- Hùng.
08:15 Họp giao ban Phòng Trưởng Ban - Lãnh đạo Ban;
- Trưởng, phó các phòng và ĐVTT.
       
Chiều 14:00 Dự họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh về một số nội dung liên quan công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh Phòng họp giao ban, Văn phòng UBND tỉnh - TB-Hùng;
- PKHĐT-Công;
- PQHXD&MT- Dũng.
       
       
Thứ Ba
Ngày 07/03/2023
Sáng 08:00 Dự hội nghị giới thiệu giải pháp xây dựng Data Center tỉnh Phú Yên Hội trường tầng 1, Sở Thông tin và Truyền thông PTB-Quyên
08:00 Báo cáo Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Khu kinh tế Nam Phú Yên đến năm 2040 Phòng họp giao ban - Văn phòng UBND tỉnh - TB-Hùng; PTB-Thành;
- TPQHXDMT-Dũng.
       
Chiều 14:00 Kiểm tra nghiệm thu khối lượng hoàn thành hạng mục hệ thống điện chiếu sáng của gói thầu số 01(EC) thuộc dự án San nền khu tri thức và đầu tư đoạn đường số 06, đoạn đường Phan Chu Trinh thuộc Khu đô thị mới Nam thành phố Tuy Hòa Thực địa dự án PQHXD&MT
       
       
       
Thứ Tư
Ngày 08/3/2023
Sáng
08:00 Họp bàn về hoàn thiện nội dung Quy hoạch tỉnh; cung cấp các tài liệu, hồ sơ theo đề xuất của đơn vị tư vấn tỉnh để sớm hoàn thành Quy hoạch tỉnh Phòng họp Sở Kế hoạch và Đầu tư PTB-Thành
       
       
Chiều 14:00 Kiểm tra hiện trạng, thẩm định hồ sơ gia hạn sử dụng đất Công trình Trung tâm nghiên cứu và Sản xuất dược liệu Miền Trung Trung tâm nc Dược liệu MT P QHXD&MT
14:00 Hội nghị UBND tỉnh thường kỳ tháng 02/2022  Hội trường UBND tỉnh TB-Hùng
       
Thứ Năm
Ngày 09/3/2023
Sáng
08:00 Họp Cho ý kiến về Dự thảo báo cáo gửi UBND tỉnh về một số nội dung liên quan đến dự án Khu đô thị cao cấp Vườn Phượng Hoàng Hội trường Ban. -TB- Hùng;
- Các phòng: KH&ĐT, QHXDMT;
- Các thành viên Đoàn Công tác 1318.
08:00 Tham dự buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy  Phòng họp Tỉnh ủy PTB-Thành
11:00 Họp Đảng ủy về công tác tổ chức cán bộ Phòng Trưởng Ban - Lãnh đạo Ban;
- Các đ/c ĐUV.
       
       
Chiều 14:00

Họp về việc quyết  bồi thường, GPMB 35 trường hợp bị ảnh hưởng đến KDC phục vụ Khu công nghiệp Hòa Hiệp

Hội trường Ban - PTB-Thành;
- PQHXD&MT.
14:00 Họp triển khai Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Hồ Thị Nguyên Thảo tại buổi làm việc về công tác quản lý Nhà nước lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn thị xã Đông Hòa Văn phòng UBND TX Đông Hòa TBQLDA-Ngôi
       
Thứ Sáu
Ngày 10/3/2023
Sáng
09:00

Kiểm tra thực địa công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án Tuyến đường Phước Tân – Bãi Ngà

 

UBND TX Đông Hòa -TB-Hùng;
- TBQLDA-Ngôi.
       
       
       
Chiều 14:00 Dự Hội nghị Quán triệt Quy định 69-QĐ-TW của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm Hội trường Viễn thông Phú Yên PBT-Quyên.
       
       
 Tối        
Thứ Bảy 
Ngày 11/3/2023
Sáng        
Chiều
 
       
       
Chủ Nhật
Ngày 12/3/2023
Sáng        
       
Chiều         
Tối