Lịch công tác tuần 10 từ ngày 28/02/2022 đến 06/3/2022

18/02/2022
bởi Vũ Viện
Ngày Buổi Giờ Nội dung công việc Địa điểm Thành phần
Thứ Hai
Ngày 28/02/2022
Sáng        
       
       
Chiều        
14:00 Họp Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo Quyết định ban hành Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên Phòng họp Sở Tư pháp PTPQHXD&MT-Thương
Thứ Ba
Ngày 01/3/2022
Sáng        
       
Chiều 15:00 Kiểm tra hiện trạng hồ sơ đề nghị cấp bổ sung tài sản gắn liền với đất của Công ty TNHH Sơn Á Tại thực địa dự án - KCN An Phú -PQHXD&MT;
-TTDVCI.
       
       
       
Thứ Tư
Ngày 02/3/2022
Sáng 6:45 Dự lễ ra quân huấn luyện năm 2022 BCH Quân sự tỉnh CVP-Thái
8:00 Dự Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện quy định, hướng dẫn của Trung ương Hội trường Tỉnh ủy TB-Hùng
8:00 Dự Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện quy định, hướng dẫn của Trung ương Hội trường Viễn thông Phú Yên PTB-Quyên
8:00 Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy nhanh tiến độ quy hoạch và tham vấn về định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 Phòng họp giao ban - Văn phòng UBND tỉnh TPQHXD&MT-Dũng
Chiều 14:00 Họp Hội đồng thẩm định giá Hội trường Ban -PTB-Quyên;
-Các thành viên Hội đồng.
14:00 Dự họp bàn về nội dung liên quan cập nhật, bổ sung quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh. Phòng họp Giao ban - UBND tỉnh -TB-Hùng;
-TPQHXD&MT-Dũng.
Thứ Năm
Ngày 03/3/2022
Sáng
8:00 Dự Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2022 Hội trường Tỉnh ủy  TB-Hùng
8:00 Dự Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2022 Hội trường Công ty Điện lực Phú Yên PTB-Quyên
8:30 Dự Hội nghị “Nghị quyết số 02/NQ-CP: Thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội” (01 ngày) Phòng họp số 2 của UBND tỉnh PTPKH&ĐT-Công
Chiều        
       
       
       
Thứ Sáu
Ngày 04/3/2022
Sáng 8:00 Dự Hội nghị UBND tỉnh thường kỳ tháng 02/2022  Trực tuyến TB-Hùng
       
Chiều
14:00 Dự Hội nghị liên tịch dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh khóa VIII. Hội trường Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh PTB-Quyên
14:00 Báo cáo về tình hình thực hiện, các khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị của Ban Quản lý Khu kinh tế liên quan đến các dự án trên địa bàn thành phố Tuy Hòa và thị xã Đông Hòa Phòng họp giao ban, Văn phòng UBND tỉnh -TB-Hùng;
-BQLDA.
14:00 Họp Tổ biên tập Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh (gọi tắt là Tổ 476) Trực tuyến TB-Hùng
Thứ Bảy
Ngày 05/3/2022
Sáng        
Chiều        
Chủ Nhật
Ngày 06/3/2022
Sáng        
Chiều