Lịch công tác tuần 13 từ ngày 20/3/2023 đến 26/3/2023

17/03/2023
bởi Vũ Viện
Ngày Buổi Giờ Nội dung công việc Địa điểm Thành phần
Thứ Hai
Ngày 20/3/2023
Sáng
07:30 Chào cờ Hội trường Ban - Lãnh đạo Ban; 
- Toàn thể CC, VC và NLĐ của Ban.
08:30 Kiểm tra thực địa, rà soát các khu vực thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển Thực địa vị trí bờ biển PQHXDMT
       
Chiều 14:00 Dự buổi làm việc trực tuyến giữa Tổ công tác 807 với Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát về nội dung đề xuất đầu tư dự án KCN Hòa Tâm và cảng Bãi Gốc. Phòng họp giao ban - Văn phòng UBND tỉnh TB-Hùng
       
       
Thứ Ba
Ngày 21/3/2023
Sáng 08:00 Xét duyệt, thẩm định quyết toán BQL Đầu tư hạ tầng năm 2022 (01 ngày) BQL Đầu tư Hạ tầng - PTB-Quyên;
- Văn phòng.
       
       
Chiều        
       
       
       
Thứ Tư
Ngày 22/3/2023
Sáng
08:00 Dự HN tổng kết thực hiện Đề án 840/ĐA-TLĐ ngày 06/6/2019 của ĐCT Tổng LĐLĐ Việt Nam về nâng cao năng lực đối thoại và TLTT Hội trường tầng 3, Liên đoàn lao động tỉnh PTB-Quyên
08:00 Dự họp bàn hướng giải quyết các tồn tại, vướng mắc theo nội dung báo cáo của BQL Khu kinh tế Phú Yên Phòng họp số 1 - UBND TX Đông Hòa - TB-Hùng;
- TBQLDA-Ngôi.
08:00 Xét duyệt, thẩm định quyết toán Trung tâm dịch vụ công ích năm 2022 (ngày 22-23/3/2023) Trung tâm dịch vụ công ích - PTB-Quyên;
- Văn phòng, KHĐT, QHXD&MT.
Chiều 14:00 Công bố Quyết định kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hội trường Ban Đảng ủy viên; TTDVCI: đ/c Trì; KH&ĐT: đ/c Công
       
       
Thứ Năm
Ngày 23/3/2023
Sáng
08:00 Họp giải quyết vướng mắc về dự án KCN Hòa Tâm của Công ty CP Hiệp Hòa Phát và Dự án Nhà máy lọc hóa dầu Vũng Rô của Công ty TNHH Dầu khí Vũng Rô Hội trường Ban - Lãnh đạo Ban;
- Các phòng: KHĐT, QHXD&MT;
- Các sở ngành liên quan.
       
       
Chiều 14:00 Họp giao ban Phòng Trưởng Ban - Lãnh đạo Ban;
- Trưởng, phó các phòng, ban, trung tâm.
       
       
Thứ Sáu
Ngày 24/3/2023
Sáng
08:00 Làm việc với Ban giám đốc Công ty Bảo Long về thành lập Công đoàn Tại Công ty Bảo Long PQLDN
08:00 Dự Hội nghị nghiên cứu, phổ biến nội dung cơ bản sách của đồng chí Tổng Bí thư gắn với tiếp tục quán triệt Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị Hội trường Tỉnh ủy TB-Hùng
08:00 Dự Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, phổ biến nội dung cơ bản sách của đồng chí Tổng Bí thư với tiếp tục quán triệt Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị Hội trường Ban - Lãnh đạo Ban;
- Toàn thể CC, VC và NLĐ của Ban.
08:00 Dự Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, phổ biến nội dung cơ bản sách của đồng chí Tổng Bí thư với tiếp tục quán triệt Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị Hội trường Viễn thông PTB-Quyên
Chiều 14:00 Họp cho ý kiến để hoàn thiện dự thảo Báo cáo một số nội dung tồn tại, vướng mắc và kiến nghị về Dự án Nhà máy lọc hóa dầu Vũng Rô của Công ty TNHH Dầu khí Vũng Rô gửi UBND tỉnh. Hội trường BQL Khu kinh tế. - Lãnh đạo Ban;
- Các phòng: KHĐT, QHXD&MT;
- Các sở ngành liên quan.
       
       
 Tối        
Thứ Bảy 
Ngày 25/3/2023
Sáng        
Chiều
 
       
       
Chủ Nhật
Ngày 26/3/2023
Sáng        
       
Chiều         
Tối