Lịch công tác tuần 12 từ ngày 14/3/2022 đến 20/3/2022

11/03/2022
bởi Vũ Viện
Ngày Buổi Giờ Nội dung công việc Địa điểm Thành phần
Thứ Hai
Ngày 14/3/2022
Sáng 8:00 Hội ý chuẩn bị nội dung để làm việc với Đoàn giám sát HĐND tỉnh Phòng Trưởng ban - LĐ Ban;
- Trưởng các phòng và ĐVTT.
       
       
Chiều        
       
           
Thứ Ba
Ngày 15/3/2022
Sáng 8:00 Tham dự cuộc họp để nghe báo cáo, thảo luận về Tầm nhìn và phương hướng phát triển liên quan đến 24 chuyên đề của ngành, lĩnh vực thuộc Dự án Quy hoạch tỉnh Trực tuyến TB-Hùng
       
Chiều 14:30 Mời đại diện các cơ quan, đơn vị tham dự buổi bàn giao đưa vào quản lý, sử dụng Hệ thống hạ tầng kỹ thuật thuộc dự án Đầu tư Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Nam thành phố Tuy Hòa (Giai đoạn 1) - Đợt 1 Tại mặt bằng dự án Đầu tư Hạ tầng kỹ thuật Khu Đô thị mới Nam thành phố Tuy Hòa (Giai đoạn 1) - Đợt 1 (Phía Nam cầu Hùng Vương) - PQHXD&MT; BQLDA.
- ĐD: UBND TP Tuy Hòa, PQLĐT.
- ĐD Tổng Công ty Thành Trung.
       
       
       
Thứ Tư
Ngày 16/3/2022
Sáng 8:00 Khảo sát thực tế tại KCN An Phú của Đoàn giám sát - Thường trực HĐND tỉnh KCN An Phú  LĐ Ban;
- Trưởng các phòng và ĐVTT;
- ĐD LĐ UBND TP Tuy Hòa;
- Đoàn giám sát.
       
       
       
Chiều 14:00 Họp bàn giải quyết vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án Tuyến đường Phước Tân – Bãi Ngà, đoạn qua Nhà máy lọc dầu Vũng Rô tại xã Hòa Tâm, thị xã Đông Hòa theo đề nghị của UBND thị xã Đông Hòa  Phòng họp Sở Tài nguyên và Môi trường -TB Hùng;
-TBQLDA-Ngôi.
       
14:00 Hội nghị thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của thành phố Tuy Hòa và thị xã Đông Hòa Tại phòng họp giao ban UBND tỉnh - PTB-Quyên;
- PQHXD&MT.
14:30 Tham gia phối hợp thực hiện việc chi trả bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới Nam thành phố Tuy Hòa (giai đoạn 1) Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Tuy Hòa BQLDA
Thứ Năm
Ngày 17/3/2022
Sáng
8:00      
     

 

       
Chiều 14:00 Tham dự cuộc họp Ban cán sự Đảng UBND tỉnh về cho ý kiến về một số nội dung do UBND tỉnh trình.
Phòng họp giao ban, Văn phòng UBND tỉnh
-PTB-Quyên;
-TPQHXD&MT-Dũng; PTPKH&ĐT-Công.
       
       
       
Thứ Sáu
Ngày 18/3/2022
Sáng        
8:00 Dự buổi đối thoại trực tiếp với hộ ông Hà Văn Chánh và hộ bà Nguyễn Thị Lượm có đất bị thu hồi để thực hiện dự án: Tuyến đường Phước Tân – Bãi Ngà (phần còn lại) đoạn qua nhà máy lọc dầu Vũng Rô, tại xã Hòa Tâm, thị xã Đông Hòa. Tại Hội trường UBND xã Hòa Tâm, thị xã Đông Hòa TBQLDA-Ngôi
Chiều
       
       
       
Thứ Bảy
Ngày 19/3/2022
Sáng        
Chiều        
Chủ Nhật
Ngày 20/3/2022
Sáng        
Chiều