Lịch công tác tuần 13 từ ngày 29/3 đến 04/4/2021

29/03/2021
bởi Vũ Viện
Thứ/ Ngày Nội dung công việc Thời gian/Địa điểm Thành phần
Thứ Hai
Ngày 29/3/2021
Chào cờ đầu tuần. 07h00' Toàn thể cơ quan
Thứ Ba
Ngày 30/3/2021
     
Thứ Tư
Ngày 31/3/2021

Họp giải quyết nội dung còn tồn tại của Dự án Khu đô thị mới Đồng Hòa Vinh, Thị xã Đông Hòa

08h30'  Lãnh đạo Ban + P. KHĐT + P. QHXDMT + các sở, ngành
Thứ Năm
Ngày 01/3/2021

Tham dự Hội nghị Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT

14h00'/  Tỉnh ủy Đ/c Phúc
Thứ Sáu
Ngày 02/3/2021

Tham dự Hội nghị sơ kết Đảng ủy Khối

08h00'/  Tỉnh ủy Đ/c Phúc
Thứ Bảy
Ngày 03/3/2021
Nghỉ.    
Chủ Nhật
Ngày 04/3/2021
Nghỉ.