Lịch công tác tuần 14 từ ngày 27/3/2023 đến 02/4/2023

24/03/2023
bởi Vũ Viện
Ngày Buổi Giờ Nội dung công việc Địa điểm Thành phần
Thứ Hai
Ngày 27/3/2023
Sáng
07:30 Chào cờ Hội trường Ban - Lãnh đạo Ban; 
- Toàn thể CC, VC và NLĐ của Ban.
       
       
Chiều        
       
       
Thứ Ba
Ngày 28/3/2023
Sáng        
08:00 Kiểm tra thực địa mặt bằng Khu đô thi mới Nam Tuy Hòa Thực địa dự án - TB-Hùng; PTB-Thành;
- PQHXDMT-Dũng; BQLDA-Ngôi.
       
Chiều        
       
       
       
Thứ Tư
Ngày 29/3/2023
Sáng
       
       
       
Chiều        
       
       
Thứ Năm
Ngày 30/3/2023
Sáng
08:00 Dự họp chi bộ thôn, buôn theo Quyết định số 652-QĐ/TU của Tỉnh ủy  xã Hòa Tâm, TX Đông Hòa TB-Hùng
08:30 Tham dự buổi làm việc với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư phía Nam - Cục Đầu tư nước ngoài Phòng họp Sở Kế hoạch và Đầu tư - PTB-Quyên;
- PKH&ĐT.
08:00 Dự Họp giải quyết vướng mắc về công tác bồi thường, GPMB Tuyến đường Phước Tân - Bãi Ngà, đoạn qua Nhà máy lọc dầu Vũng Rô Sở Tài nguyên và Môi trường Trưởng Ban QLĐTHT- Ngôi
Chiều 14:00 Dự họp bàn các nội dung liên quan đến việc xin phép chấp thuận độ cao tĩnh không của các công trình trên địa bàn tỉnh và rà soát các quy định pháp luật trong lĩnh vực đất đai, đầu tư,… để làm rõ trình tự, thủ tục giao đất đối với dự án có tổ chức đấu thầu lựa chọn Nhà đầu tư Phòng họp Sở Kế hoạch và Đầu tư PTPKHĐT-Công
14:00 Dự họp Ban Chỉ đạo Dự án “Tăng cường quản lý đất đai & cơ sở dữ liệu đất đai” trên địa bàn tỉnh Phú Yên Phòng họp giao ban - Văn phòng UBND tỉnh PTB-Thành
       
Thứ Sáu
Ngày 31/3/2023
Sáng
08:00 Tham dự buổi đối thoại trực tiếp với hộ bà Lê Thị Sơn và hộ ông Võ Hữu Hoàng có đất bị thu hồi để thực hiện dự án: Tuyến đường Phước Tân – Bãi Ngà tại xã Hòa Tâm, thị xã Đông Hòa Hội trường UBND xã Hòa Tâm TBQLDA-Ngôi
       
       
       
Chiều 14:00 Đối thoại với Công ty TNHH Bất động sản Irbland về các nội dung liên quan đến Dự án Khu Đô thị cao cấp Vườn Phượng Hoàng  Hội trường Ban - TB-Hùng;
- Các phòng: KHĐT, QHXDMT.
15:00 Tham dự cuộc họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phòng họp giao ban - Văn phòng UBND tỉnh PTB-Thành
       
 Tối        
Thứ Bảy 
Ngày 01/4/2023
Sáng        
Chiều
 
       
20:00 Dự Lễ khai mạc Tuần văn hóa du lịch Phú Yên năm 2023 Quảng trường 1 tháng 4, TP Tuy Hòa Lãnh đạo Ban
Chủ Nhật
Ngày 02/4/2023
Sáng 10:30 Dự buổi làm việc, trao đổi kinh nghiệm giữa Ban Thường vụ Tỉnh uỷ với Đoàn công tác tỉnh Hậu Giang về công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế xã hội Phòng họp Tỉnh uỷ TB-Hùng
       
Chiều         
Tối