Lịch công tác tuần 15 từ ngày 12/4 đến 18/4/2021

12/04/2021
bởi Vũ Viện
Thứ/ Ngày Nội dung công việc Thời gian/Địa điểm Thành phần
Thứ Hai
Ngày 12/4/2021
Chào cờ đầu tuần. 07h00' Toàn thể cơ quan
Thứ Ba
Ngày 13/4/2021

 Làm việc tại UBND tỉnh. 

08h00'/ UBND tỉnh Đ/c Phúc
Thứ Tư
Ngày 14/4/2021

Tham dự Hội nghị UBND tỉnh.

08h00'/ UBND tỉnh Đ/c Chương
Tham dự Hội ý Lãnh đạo UBND tỉnh. 09h00'/ UBND tỉnh Đ/c Quyên
Tham dự Hội nghị UBND tỉnh.    
Thứ Năm
Ngày 15/4/2021
Tham dự Hội nghị Công an tỉnh. 14h00'/ Công an tỉnh Đ/c Phúc
Thứ Sáu
Ngày 16/4/2021

Tham dự Hội nghị Sở Lao động Thương binh & Xã hội.

 

08h00'/ Sở LĐTBXH Đ/c Phúc
Tham dự họp báo định kỳ quý I/2021. 14h00'/ UBND tỉnh Đ/c Phúc
Thứ Bảy
Ngày 17/4/2021
     
Chủ Nhật
Ngày 18/4/2021