Lịch công tác tuần 15 từ ngày 04/4/2022 đến 10/4/2022

01/04/2022
bởi Vũ Viện
Ngày Buổi Giờ Nội dung công việc Địa điểm Thành phần
Thứ Hai
Ngày 04/4/2022
Sáng 7:30 Chào cờ và Nghiên cứu, học tập, quán triệt kết luận quy định Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII Hội trường ban - Lãnh đạo Ban;
- Toàn thể CC, VC và NLĐ của Ban.
       
       
Chiều 14:00 Dự cuộc họp đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực hiện các dự án trên địa bàn phường Phú Đông Tại UBND phường Phú Đông -TB-Hùng;
-TBQLDA-Ngôi.
13:30 Tham dự buổi kiểm tra thực địa và họp bàn về hướng tuyến dự án xây dựng công trình đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 đoạn qua bãi rác công cộng thị xã Đông Hòa Tại UBND tỉnh PTB-Thành
       
       
Thứ Ba
Ngày 05/4/2022
Sáng        
8:00 Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 và 3 tháng năm 2022, triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; tình hình và giải pháp đẩy nhanh tiến độ phân bổ, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022; việc triển khai các công trình giao thông quan trọng quốc gia Phòng họp giao ban - Văn phòng UBND tỉnh. TB-Hùng
     
 
Chiều 14:00 Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2022 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Hội trường ban - Lãnh đạo Ban;
- Toàn thể CB, ĐV, CV, VC, NLĐ của Ban.
14:00 Họp Hội đồng thẩm định giá đất Phòng họp (tầng 2) - PTB-Quyên;
- Các thành viên Hội đồng.
       
       
Thứ Tư
Ngày 06/4/2022
Sáng 8:00 Họp giao ban Phòng Trưởng ban - Lãnh đạo Ban;
- Trưởng, phó các phòng và ĐVTT.
8:30 Dự Hội nghị Thường trực Tỉnh ủy Phòng họp Tỉnh ủy (tầng 3) PTB-Quyên
       
       
Chiều 14:00 Làm việc với Bí thư Đoàn khối cơ quan, doanh nghiệp tỉnh về việc giải thể chi đoàn Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên Phòng Trưởng ban - TB-Hùng;
- BT chi đoàn-Hà;
- Bí thư Đoàn khối.
15:00 Dự Hội ý Lãnh đạo UBND tỉnh Phòng họp giao ban - Văn phòng UBND Tỉnh - TB-Hùng;
- TPQHXD&MT-Dũng; PTPKH&ĐT-Công.
Thứ Năm
Ngày 07/4/2022
Sáng
8:00 Đoàn Công tác Bộ Xây dựng kiểm tra thực địa một số khu thuộc phạm vi ranh giới lập Đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nam Phú Yên, tỉnh Phú Yên đến năm 2040 Thực địa dự án - TB-Hùng; PTB-Thành;
- TPQHXD&MT-Dũng;
- Sở Xây dựng;
- Đoàn Công tác Bộ Xây dựng.
7:30 Họp hội đồng thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Tây Hòa, huyện Đồng Xuân và thị xã Sông Cầu Tại phòng họp giao ban UBND Tỉnh  PTB-Thành
       
Chiều 15:00 Đoàn công tác Bộ Xây dựng làm việc với Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên và Sở Xây dựng Hội trường Ban - Lãnh đạo Ban;
- TPQHXD&MT-Dũng;
- Sở Xây dựng;
- Đoàn Công tác Bộ Xây dựng.
14:00 Họp bàn giải quyết một số công việc liên quan đến việc chưa thực hiện được của các khu đất theo kế hoạch khai thác quỹ đất trong năm 2022. Phòng họp - Sở TN&MT - PTB-Thành;
- TBQLDA-Ngôi.
14:00 Dự trực tuyến Hội nghị UBND tỉnh thường kỳ tháng 3/2022 để cho ý kiến, thông qua dự thảo một số nội dung theo quy chế làm việc UBND tỉnh Trực tuyến PTB-Quyên
       
Thứ Sáu
Ngày 08/4/2022
Sáng 8:30 Dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Phòng họp Tỉnh uỷ (tầng 3) PTB-Quyên
8:00 Dự buổi làm việc với Ban giám đốc Công ty TNHH Olam Việt Nam Tại Công ty TNHH OLam Việt Nam - KCN Hòa Hiệp I PQLDN (đ/c Bạ và đ/c Hưng)
Chiều
14:00 Họp bàn về Quy chế phối hợp giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam – UBND tỉnh Phú Yên trong việc triển khai dự án thiết chế Công đoàn tại các Khu công nghiệp trong Khu kinh tế Nam Phú Yên.  Hội trường Ban - PTB-Thành;
- TPQHXD&MT-Dũng;
- Các Sở, ngành liên quan.
     

 

       
       
Thứ Bảy
Ngày 09/4/2022
Sáng   Dự họp trực tuyến Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 với các địa phương Tại Phòng họp giao ban UBND tỉnh PTB-Quyên
Chiều        
Chủ Nhật
Ngày 10/4/2022
Sáng        
Chiều