Lịch công tác tuần 16 từ ngày 10/4/2023 đến 16/4/2023

07/04/2023
bởi Vũ Viện
Ngày Buổi Giờ Nội dung công việc Địa điểm Thành phần
Thứ Hai
Ngày 10/4/2023
Sáng
07:30 Chào cờ Hội trường Ban - Lãnh đạo Ban; 
- Toàn thể CC, VC và NLĐ của Ban.
       
       
Chiều 14:00 Tham dự buổi làm việc với lãnh đạo Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát về nội dung đề xuất đầu tư dự án Khu công nghiệp Hòa Tâm và cảng Bãi Gốc. Hội trường UBND tỉnh - Lãnh đạo Ban;
- TPQHXDMT-Dũng; PTPKHĐT-Công.
14:00 Dự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương quý 1/2023 và triển khai thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương quý 2/2023 Hội trường Bộ CHQS tỉnh Đ/c-Thái
14:30 Dự họp đối thoại, vận động hộ ông Lê Văn Lộc  UBND phường Phú Đông BQLDA
Thứ Ba
Ngày 11/4/2023
Sáng 07:30 Tham dự Hội thảo: Hướng dẫn cách ứng phó, sử dụng công cụ phòng vệ thương mại cho một số cán bộ cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp Hội trường KS Hùng Vương PQLDN
08:00 Làm việc với Công ty TNHH CCIPY Việt Nam Phòng Trưởng Ban - TB-Hùng; PTB-Thành;
- Trưởng các phòng chuyên môn.
08:00 Làm việc, nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất của doanh nghiệp  KCN An Phú, KCN Hòa Hiệp 1 - PTB-Quyên;
- TPQLDN-Bạ.
09:00 Dự họp phương án cưỡng chế hộ Ông Lê Văn Lộc Phòng họp UBND TP Tuy Hòa BQLDA
Chiều        
       
       
       
Thứ Tư
Ngày 12/4/2023
Sáng
08:00 Tiếp đón Phó Thị trưởng thành phố Le Havre Pháp và tham gia cùng Đoàn khảo sát Khu kinh tế Nam Phú Yên Khảo sát KKT Nam Phú Yên - PTB-Quyên;
- PQHXD&MT.
10:00 Làm việc với Nhà đầu tư Nga Hội trường Ban - Lãnh đạo Ban;
- Các đ/c: Dũng, Công, Trì.
       
Chiều        
       
       
Thứ Năm
Ngày 13/4/2023
Sáng
09:00 Làm việc, nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất của doanh nghiệp KCN ĐB Sông Cầu - PTB-Quyên;
- TPQLDN-Bạ.
08:00 Dự Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 11 Phòng họp Tỉnh ủy (tầng 3) TB-Hùng
       
Chiều        
       
       
Thứ Sáu
Ngày 14/4/2023
Sáng
       
       
       
       
Chiều 14:00 Dự hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 9/02/2023 của Ban Bí thư Hội trường Viễn thông Phú Yên Bí thư
       
       
 Tối        
Thứ Bảy 
Ngày 15/4/2023
Sáng        
Chiều
 
       
    \  
Chủ Nhật
Ngày 16/4/2023
Sáng        
       
Chiều         
Tối