Lịch công tác tuần 16 từ ngày 11/4/2022 đến 17/4/2022

08/04/2022
bởi Vũ Viện
Ngày Buổi Giờ Nội dung công việc Địa điểm Thành phần
Thứ Hai
Ngày 11/4/2022
Sáng   Nghỉ bù giỗ tổ Hùng Vương    
       
       
Chiều        
       
Thứ Ba
Ngày 12/4/2022
Sáng 8:00 Đoàn giám sát khảo sát tại một số dự án trên địa bàn Khu kinh tế Nam Phú Yên và KCN Hòa Hiệp I Thực địa dự án và KCN Hòa Hiệp I - LĐ Ban;
- Trưởng các phòng và ĐVTT;
- Đoàn giám sát.
       
       
Chiều 14:00 Đoàn giám sát khảo sát tại KCN Hòa Hiệp II và KCN Hóa dầu Hòa Tâm KCN Hòa Hiệp II và KCN Hóa dầu Hòa Tâm - LĐ Ban;
- Trưởng các phòng và ĐVTT;
- Đoàn giám sát.
15:00 Dự Hội ý Lãnh đạo UBND tỉnh Phòng họp giao ban - Văn phòng UBND tỉnh - TB-Hùng;
- PTPKH&ĐT-Công.
       
       
Thứ Tư
Ngày 13/4/2022
Sáng 8:00 Đoàn giám sát khảo sát tại Khu công nghiệp Đông Bắc Sông Cầu (Khu vực 1 và 2) KCN ĐB Sông Cầu khu vực 1 và 2 - LĐ Ban;
- Trưởng các phòng và ĐVTT;
- Đoàn giám sát.
       
       
       
Chiều 14:00 Họp bàn về Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động  Phòng họp số 2, UBND tỉnh. PTB-Quyên
14:00 Đại hội Cựu chiến binh Hội trường Ban - Lãnh đạo Ban;
- Hội viên Hội CCB.
Thứ Năm
Ngày 14/4/2022
Sáng
9:00 Kiểm tra hiện trạng hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Công ty Cổ phần Asta Tại Lô D1, D2,D6, D7 và D8 - KCN Hòa Hiệp I PQHXD&MT; TTDVCI
09:00 Hội nghị Đảng ủy về bổ sung BCH, giới thiệu bổ sung Phó Bí thư - UVUBKT - Phó Chủ nhiệm UBKT (lần 1) Phòng Trưởng Ban  Các đ/c Đảng ủy viên
09:15 Hội nghị Cán bộ chủ chốt Phòng Trưởng Ban - Lãnh đạo Ban;
- Trưởng, phó các phòng và ĐVTT; Trưởng các Đoàn thể (là Đảng viên)
09:30 Hội nghị Đảng ủy về bổ sung BCH, giới thiệu bổ sung Phó Bí thư - UVUBKT - Phó Chủ nhiệm UBKT (lần 2) Phòng Trưởng Ban Các đ/c Đảng ủy viên
09:45 Hội nghị tập thể Lãnh đạo Ban (lần 1) rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2020-2025  Phòng Trưởng Ban - Lãnh đạo Ban;
- Chánh Văn phòng.
10:00 Hội nghị Cán bộ chủ chốt về rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2020-2025 Phòng Trưởng Ban  - Lãnh đạo Ban; ĐUV;
- Trưởng phó các phòng và ĐVTT;
- Trưởng các Đoàn thể.
10:15 Hội nghị tập thể Lãnh đạo Ban mở rộng về rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2020-2025 Phòng Trưởng Ban - Lãnh đạo Ban; ĐUV;
- Trưởng các phòng và ĐVTT.
10:30 Hội nghị tập thể Lãnh đạo Ban (lần 2) về rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2020-2025 Phòng Trưởng Ban - Lãnh đạo Ban;
- Chánh Văn phòng.
       
Chiều        
       
       
Thứ Sáu
Ngày 15/4/2022
Sáng 7:30 Tham dự lớp tập huấn phát triển kỹ năng xây dựng thương hiệu và bán hàng trực tuyến cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Yên Hội trường khách sạn KAYA PQLDN
08:00 Dự buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Tuy Hòa theo Quy chế để nghe và cho ý kiến về việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố Tuy Hòa Hội trường UBND thành phố Tuy Hòa PTB-Thành
08:00 Họp về góp ý dự thảo ban hành Quy chế và Kế hoạch hoạt động của Tổ công tác 121 Hội trường Ban - TB-Hùng; 
- Các thành viên TCT 121.
Chiều
15:00 Dự lễ công bố Quyết định kết nạp đoàn viên và thành lập CĐCS Công ty TNHH đồ hộp Thanh Dung Văn phòng Công ty TNHH đồ hộp Thanh Dung - KCN Hòa Hiệp 1 PTB-Quyên
       
       
Thứ Bảy
Ngày 16/4/2022
Sáng        
Chiều        
Chủ Nhật
Ngày 17/4/2022
Sáng        
Chiều