Lịch công tác tuần 18 từ ngày 03/5 đến 09/5/2021

26/04/2021
bởi Vũ Viện
Thứ/ Ngày Nội dung công việc Thời gian/Địa điểm Thành phần
Thứ Hai
Ngày 03/5/2021
     
Thứ Ba
Ngày 04/5/2021
Giao ban   LĐ Ban + LĐ các phòng, đơn vị
Họp Tỉnh ủy 14h00, Tỉnh ủy Đ/c Quyên
Thứ Tư
Ngày 05/5/2021
     
Thứ Năm
Ngày 06/5/2021
Tham dự họp Ban chỉ đạo chống thất thu 08h00, UBND tỉnh Đ/c Phúc
Thứ Sáu
Ngày 07/5/2021
     
Thứ Bảy
Ngày 08/5/2021
     
Chủ Nhật
Ngày 09/5/2021