Lịch công tác tuần 16 từ ngày 19/4 đến 25/4/2021

19/04/2021
bởi Vũ Viện
Thứ/ Ngày Nội dung công việc Thời gian/Địa điểm Thành phần
Thứ Hai
Ngày 19/4/2021
Chào cờ đầu tuần. 07h00' Toàn thể cơ quan
Thứ Ba
Ngày 20/4/2021
     
Thứ Tư
Ngày 21/4/2021
     
Thứ Năm
Ngày 225/4/2021
     
Thứ Sáu
Ngày 23/4/2021
     
Thứ Bảy
Ngày 24/4/2021
     
Chủ Nhật
Ngày 25/4/2021