Lịch công tác tuần 17 từ ngày 18/4/2022 đến 24/4/2022

15/04/2022
bởi Vũ Viện
Ngày Buổi Giờ Nội dung công việc Địa điểm Thành phần
Thứ Hai
Ngày 18/4/2022
Sáng 7:30 Chào cờ Hội trường Ban - Lãnh đạo Ban;
- Toàn thể CB, CC, VC và NLĐ của Ban.
08:00 Họp giao ban giữa tháng Phòng Trưởng Ban - Lãnh đạo Ban;
- Trưởng, phó các phòng và ĐVTT.
       
Chiều        
       
Thứ Ba
Ngày 19/4/2022
Sáng 07:30 Làm việc với Đoàn Kiểm tra số 2 của Đảng Ủy Khối Hội trường Ban - Các đ/c Đảng ủy;
- Bí thư các Chi bộ;
- Đoàn Kiểm tra số 2.
08:00 Họp thông qua Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án Bãi rác công cộng thị xã Đông Hòa (giai đoạn 2) Tại Hội trường Thị uỷ Đông Hoà PQHXD&MT
  09:00 Làm việc với Công ty TNHH CCIPY Việt Nam Phòng Trưởng Ban TB-Hùng
Chiều 14:00 Làm việc với Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh Hội trường Ban - Lãnh đạo Ban;
- Trưởng, phó các phòng và ĐVTT.
       
       
       
Thứ Tư
Ngày 20/4/2022
Sáng        
       
       
Chiều 14:00 Dự Hội nghị cán bộ chủ chốt để thực hiện quy trình nhân sự rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh chủ chốt của Đảng ủy Khối cơ quan, doanh nghiệp tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025 Hội trường Tỉnh ủy PTB-Quyên
       
19:00 Tham dự Khai mạc các hoạt động hội sách tỉnh Phú Yên lần thứ V-2022 Tại Công viên Thanh thiếu niên PTB-Thành
Thứ Năm
Ngày 21/4/2022
Sáng
08:00 Kiểm tra tình hình hoạt động và công tác bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp trong KCN ĐB Sông Cầu - KV1 (01 ngày) KCN ĐB Sông Cầu -KV1 - PTB-Thành;
- Các phòng: QHXD&MT; QLDN; TTDVCI.
       
       
Chiều 14:00 Họp bàn hướng giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong công tác lập Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án trên địa bàn thị xã, do Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên làm chủ đầu tư Phòng họp số 01 của UBND thị xã TBQLDA-Ngôi
15:00 Dự trực tuyến họp báo định kỳ quý I năm 2022 Trực tuyến PTB-Thành
       
       
Thứ Sáu
Ngày 22/4/2022
Sáng        
       
Chiều
13:30 Dự Hội thảo Phát triển đô thị biển tại Phú Yên theo hướng hiện đại - xanh thích ứng bền vững Tại Trung tâm Hội nghị PYTOPYA PTB-Thành
       
       
Thứ Bảy
Ngày 23/4/2022
Sáng        
Chiều        
Chủ Nhật
Ngày 24/4/2022
Sáng        
Chiều 19:00 Tham dự lễ Bế mạc các hoạt động hội sách tỉnh Phú Yên lần thứ V-2022 Tại Công viên Thanh thiếu niên PTB-Thành