Lịch công tác tuần 17 từ ngày 26/4 đến 02/5/2021

26/04/2021
bởi Vũ Viện
Thứ/ Ngày Nội dung công việc Thời gian/Địa điểm Thành phần
Thứ Hai
Ngày 26/4/2021
Chào cờ đầu tuần. 07h00' Toàn thể cơ quan
Tham dự lễ phát động tháng công nhân 7h30, Liên đoàn Lao động tỉnh Đ/c Phúc
Thứ Ba
Ngày 27/4/2021
Tham dự họp HĐND tỉnh chuyên đề 8h00, HĐND tỉnh Đ/c Phúc
Tham dự Hội nghị Tỉnh ủy 14h00, Tỉnh ủy Đ/c Chương
Làm việc với Tổ công tác Thanh tra Chính Phủ 15h30, BQLKKT LĐ Ban + LĐ các phòng, đơn vị
Thứ Tư
Ngày 28/4/2021
Họp bàn về tiếp nhận các dự án mới tại KCN An Phú 14h00, UBND tỉnh Đ/c Chương
Tham dự Hội nghị đối tác phát triển giữa Phú Yên và Lãnh sự đoàn 14h00, UBND tỉnh Đ/c Phúc
Thứ Năm
Ngày 29/4/2021

Tham dự cuộc Họp Ban cán sự Đảng

14h00, UBND tỉnh Đ/c Chương
Thứ Sáu
Ngày 30/4/2021
     
Thứ Bảy
Ngày 01/5/2021
     
Chủ Nhật
Ngày 02/5/2021