Lịch công tác tuần 18 từ ngày 24/4/2023 đến 30/4/2023

24/04/2023
bởi Vũ Viện
Ngày Buổi Giờ Nội dung công việc Địa điểm Thành phần
Thứ Hai
Ngày 24/4/2023
Sáng
07:30 Chào cờ Hội trường Ban - Lãnh đạo Ban; 
- Toàn thể CC, VC và NLĐ của Ban.
07:30 Dự Lễ phát động tháng công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2023 KCN An Phú PTB- Quyên
       
       
Chiều 15:00 Dự gặp mặt các đồng chí nguyên Lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ nhân dịp kỉ niệm 48 năm Ngày Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2023) Phòng họp Tỉnh ủy (tầng 3) PTB-Thành
       
       
Thứ Ba
Ngày 25/4/2023
Sáng        
       
       
       
Chiều 14:00 Họp giải quyết một số nội dung tồn tại, vướng mắc và kiến nghị về Dự án KCN Hòa Tâm của Công ty Cổ phần Hiệp Hòa Phát Phòng họp giao ban - Văn phòng UBND tỉnh - Lãnh đạo Ban;
- Các đ/c: Dũng, Công, Thái, Trị, Bảo, Linh.
       
       
       
Thứ Tư
Ngày 26/4/2023
Sáng
08:30 Làm việc một số doanh nghiệp KCN Đông Bắc Sông Cầu (01 ngày) KCN ĐB Sông Cầu - PTB-Quyên;
- TPQLDN-Bạ.
       
       
Chiều 14:00 Đảng ủy làm việc với Trung tâm dịch vụ công ích Phòng Trưởng Ban - Lãnh đạo Ban;
- Các đ/c ĐUV;
- LĐ TTDVCI.
14:00 Dự họp bàn về các nội dung: (1) tình hình thực hiện Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đoạn qua địa phận tỉnh; (2) đánh giá tình hình và bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc về công tác phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 Hội trường UBND tỉnh - TB-Hùng; 
- TBQLDA-Ngôi.
       
Thứ Năm
Ngày 27/4/2023
Sáng
08:00 Tham dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy để cho ý kiến về bổ sung công nghiệp lọc hóa dầu vào Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Phòng họp Tỉnh ủy (tầng 3) TB-Hùng
       
       
Chiều        
       
       
Thứ Sáu
Ngày 28/4/2023
Sáng
08:00 Tham dự buổi làm việc với Sở Công thương về công tác quản lý nhà nước lĩnh vực của ngành trên địa bàn tỉnh Phòng họp giao ban -  UBND tỉnh PTB-Quyên
08:00 Tham dự kiểm tra vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải dự án “Nhà máy chế biến thủy sản Hùng Bang Công ty TNHH Hùng Ban - PQHXD&MT;
- TTDVCI.
       
       
Chiều 14:00 Dự họp thông qua kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Đường giao thông phục vụ Khu công nghiệp Đông Bắc Sông Cầu - Khu vực II, tỉnh Phú Yên Sở Tài chính BQLDA
13:30 Dự Hội nghị trực tuyến bàn thống nhất Kế hoạch tổ chức Hội chợ triển lãm kết nối giữa các doanh nghiệp trong KCN, KKT, KCNC các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải Miền Trung, năm 2023 Trực tuyến - PTB-Quyên;
- CVP-Thái.
       
 Tối        
Thứ Bảy 
Ngày 29/4/2023
Sáng        
Chiều
 
       
    \  
Chủ Nhật
Ngày 30/4/2023
Sáng        
       
Chiều         
Tối