Lịch công tác tuần 21 từ ngày 18/5 đến 24/5/2021

17/05/2021
bởi Vũ Viện
Thứ/ Ngày Nội dung công việc Thời gian/Địa điểm Thành phần
Thứ Hai
Ngày 18/5/2021
     
Thứ Ba
Ngày 19/5/2021
Giao ban   LĐ Ban + LĐ các phòng, đơn vị
Họp Tỉnh ủy 14h00, Tỉnh ủy Đ/c Quyên
Thứ Tư
Ngày 20/5/2021
     
Thứ Năm
Ngày 21/5/2021
Tham dự họp Ban chỉ đạo chống thất thu 08h00, UBND tỉnh Đ/c Phúc
Thứ Sáu
Ngày 22/5/2021
     
Thứ Bảy
Ngày 23/5/2021
     
Chủ Nhật
Ngày 24/5/2021