Lịch công tác tuần 19 từ ngày 01/5/2023 đến 07/5/2023

01/05/2023
bởi Vũ Viện
Ngày Buổi Giờ Nội dung công việc Địa điểm Thành phần
Thứ Hai
Ngày 01/5/2023
Sáng
  Nghỉ Lễ    
       
       
       
Chiều        
       
       
Thứ Ba
Ngày 02/5/2023
Sáng        
       
       
       
Chiều        
       
       
       
Thứ Tư
Ngày 03/5/2023
Sáng
       
       
       
Chiều        
       
       
Thứ Năm
Ngày 04/5/2023
Sáng
09:00 Làm việc với Đoàn Kiểm toán KV VIII Phòng Trưởng Ban - Lãnh đạo Ban;
- Trưởng các phòng, ban, trung tâm.
       
       
Chiều 14:00 Dự họp liên quan đến Đề án Xây dựng tập trung trụ sở các cơ quan Nhà nước của tỉnh Phú Yên Phòng họp Sở Xây dựng PTB-Quyên
       
       
Thứ Sáu
Ngày 05/5/2023
Sáng
07:30 Tham dự Lễ phát động "Tháng công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2023" KCN Hòa Hiệp 1 - PTB-Quyên;
- PQLDN.
08:00 Sở Tài Chính kiểm tra thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022 và tình hình triển khai thực hiện kế hoạch năm 2023 của đơn vị Phòng Trưởng Ban - TB-Hùng;
- BQLDA.
       
       
Chiều        
       
       
 Tối        
Thứ Bảy 
Ngày 06/5/2023
Sáng        
Chiều
 
14:00 Dự Hội nghị tiếp xúc cử tri với LĐLĐ trên địa bàn tỉnh trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV Nhà Văn hóa Lao động tỉnh PTB-Quyên
    \  
Chủ Nhật
Ngày 07/5/2023
Sáng        
       
Chiều         
Tối