Lịch công tác tuần 19 từ ngày 02/5/2022 đến 08/5/2022

29/04/2022
bởi Vũ Viện
Ngày Buổi Giờ Nội dung công việc Địa điểm Thành phần
Thứ Hai
Ngày 02/5/2022
Sáng 00:00 Nghĩ Lễ    
       
       
Chiều        
       
Thứ Ba
Ngày 03/5/2022
Sáng 00:00 Nghĩ Lễ    
       
         
Chiều        
       
       
       
Thứ Tư
Ngày 04/5/2022
Sáng        
       
       
Chiều        
       
       
Thứ Năm
Ngày 05/5/2022
Sáng
08:00 Họp giải quyết vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án Tỉnh làm chủ đầu tư Hội trường UBND thành phố - TB-Hùng;
- TBQLDA-Ngôi.
08:30 Kiểm tra tình hình chấp hành quy định pháp luật của doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư tại KCN Đông Bắc Sông Cầu (01 ngày) Tại Văn phòng doanh nghiệp - KCN ĐB Sông Cầu - LĐ Ban;
- Các phòng: QHXD&MT, QLDN, TTDVCI.
       
Chiều        
       
       
Thứ Sáu
Ngày 06/5/2022
Sáng  07:30 Tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động, kết hợp Tháng công nhân năm 2022 Tại KCN ĐB Sông Cầu - KV 1 - PTB-Quyên;
- PQLDN.
08:00 Kiểm tra tình hình chấp hành quy định pháp luật của doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư tại KCN Hòa Hiệp 1 (01 ngày) Tại Văn phòng doanh nghiệp - KCN Hòa Hiệp 1 - LĐ Ban;
- Các phòng: QHXD&MT, QLDN, TTDVCI.
08:00 Dự Trực tuyến Hội nghị UBND tỉnh thường kỳ tháng 4/2022 Trực tuyến TB-Hùng
08:00 Họp về xử lý đấu nối hạ tầng các vị trí lối cổng ra vào công trình: Trường chính trị tỉnh Phú Yên và các tuyến đường thuộc dự án san nền Khu tri thức Tại công trình Lô đất Khu đô thị Nam tp Tuy Hòa - TPQHXD&MT-Dũng;
- TBQLDA-Ngôi.
Chiều
14:00 Họp giải quyết các vấn đề có liên quan đến 35 trường hợp bị ảnh hưởng đến khu dân cư phục vụ Khu công nghiệp Hòa Hiệp Tại Văn phòng UBND thị xã Đông Hòa - PTB-Thành;
- TPQHXD&MT-Dũng.
14:00 Kiểm tra hiện trường và họp trao đổi, thống nhất trong việc tham mưu UBND tỉnh giải quyết kiến nghị của UBND thị xã Đông Hòa cho đóng tạm thời điểm đấu nối tại vị trí km1336+850 (T)/QL.1. Tại Sở Giao thông và Vận tải PQHXD&MT
14:00 Dự Hội ý lãnh đạo UBND tỉnh Phòng họp giao ban, Văn phòng UBND tỉnh. PTB-Quyên
       
Thứ Bảy
Ngày 07/5/2022
Sáng 08:00 Họp về việc xét các thửa đất chưa có Giấy tờ về quyền sử dụng đất bị ảnh hưởng bởi các dự án trên địa bàn thị xã Đông Hòa Tại Phòng họp số 1 của UBND thị xã Đông Hòa - TB-Hùng;
- TBQLDA-Ngôi.
Chiều        
Chủ Nhật
Ngày 08/5/2022
Sáng        
Chiều