Lịch công tác tuần 20 từ ngày 08/5/2023 đến14/5/2023

05/05/2023
bởi Vũ Viện
Ngày Buổi Giờ Nội dung công việc Địa điểm Thành phần
Thứ Hai
Ngày 08/5/2023
Sáng
7:00 Chào cờ Hội trường Ban - Lãnh đạo Ban;
- Toàn thể CC, VC và NLĐ của Ban.
08:00 Họp giao ban Phòng Trường Ban - Lãnh đạo Ban;
- Trưởng, phó các phòng, ban, trung tâm.
10:00 Thực hiện quy trình điều động, bổ nhiệm cán bộ quản lý cấp phòng:
1. B1: Hội nghị tập thể LĐ (10h-10h15)
2. B2: Hội nghị tập thể LĐ, ĐUV, Trưởng các phòng, ĐVTT (10h15-10h30)
3. B3: Hội nghị tập thể LĐ (10h30-11h)
4. B4: Hội nghị tập thể LĐ, ĐUV, Trưởng phó các phòng, ĐVTT, trưởng các đoàn thể (11h-11h30)
5. B5: Hội nghị tập thể LĐ (11h30-12h)
Phòng Trưỏng Ban 1. B1: Tập thể LĐ+ CVP
2. B2: TT LĐ; ĐUV; Trưởng các phòng+ĐVTT.
3. B3:Tập thể LĐ.
4. B4: TT LĐ;ĐUV; Trưởng, phó các phòng+ĐVTT; Trưởng các đoàn thể; 
5. B5: Tập thể LĐ+ CVP.
       
Chiều 14:00 Đảng ủy- Lãnh đạo Ban làm việc với Trung tâm Dịch vụ công ích Phòng Trưởng Ban - Lãnh đạo Ban; các đc ĐUV;
- Trưởng các phòng, ĐVTT.
       
       
Thứ Ba
Ngày 09/5/2023
Sáng 08:00 Tham dự Hội nghị thường trực Tỉnh ủy Phòng họp Tỉnh ủy (tầng 3) - TB-Hùng;
- Đ/c: Dũng, Công.
       
       
       
Chiều        
       
       
       
Thứ Tư
Ngày 10/5/2023
Sáng
08:00 Đoàn kiểm tra 866 làm việc với Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên (từ ngày 10-12/5/2023) Phòng Trưởng Ban - Lãnh đạo Ban;
- Trưởng các phòng, ban, Trung tâm.
08:00 Tham dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh  Hội trường Tỉnh ủy (Tầng 3) TB-Hùng
08:30 Tham dự Ban cưỡng chế để tổ chức đối thoại hộ ông Huỳnh Lành, Phú Đông UBND Phường Phú Đông PQHXD&MT
Chiều        
14:00 Tham dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phòng họp Tỉnh ủy (tầng 3) - TB-Hùng;
- Đ/c: Dũng, Công.
17:30 Dự gặp mặt nhân kỉ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh kinh tế Nhà ăn Công an tỉnh PTB-Quyên
Thứ Năm
Ngày 11/5/2023
Sáng
       
       
       
Chiều 14:00 Tham dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phòng họp Tỉnh ủy (tầng 3) - TB-Hùng;
- Đ/c: Dũng, Công.
14:00 Tham dự Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tỉnh Phú Yên Hội trường BHXH tỉnh PTB-Quyên
       
Thứ Sáu
Ngày 12/5/2023
Sáng
07:30 Dự Đại hội Công đoàn Khu kinh tế Phú Yên Lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028 Hội trường Công đoàn Phú Yên PTB-Quyên
       
       
       
Chiều 14:00 Dự Hội nghị thường kỳ UBND tỉnh tháng 4/2023 Hội trường UBND tỉnh - TB-Hùng;
- TBQLDA-Ngôi.
       
       
 Tối        
Thứ Bảy 
Ngày 13/5/2023
Sáng        
Chiều
 
13:30 Tham dự buổi làm việc trực tuyến với Đoàn công tác của Trung ương do Bộ trưởng Bộ Tài chính chủ trì Kho bạc Nhà nước TB-Hùng
       
Chủ Nhật
Ngày 14/5/2023
Sáng        
       
Chiều         
Tối