Lịch công tác tuần 22 từ ngày 25/5 đến 31/5/2021

24/05/2021
bởi Vũ Viện
Thứ/ Ngày Nội dung công việc Thời gian/Địa điểm Thành phần
Thứ Hai
Ngày 25/5/2021
     
Thứ Ba
Ngày 268/5/2021
     
Thứ Tư
Ngày 27/5/2021
     
Thứ Năm
Ngày 28/5/2021
     
Thứ Sáu
Ngày 29/5/2021
     
Thứ Bảy
Ngày 30/5/2021
     
Chủ Nhật
Ngày 31/5/2021