Lịch công tác tuần 21 từ ngày 15/5/2023 đến 21/5/2023

15/05/2023
bởi Vũ Viện
Ngày Buổi Giờ Nội dung công việc Địa điểm Thành phần
Thứ Hai
Ngày 15/5/2023
Sáng
7:00 Chào cờ Hội trường Ban - Lãnh đạo Ban;
- Toàn thể CC, VC và NLĐ của Ban.
08:00 Họp giải quyết các khó khăn vướng mắc trong việc thực hiện dự án Tuyến nối Quốc lộ 1A đến khu xử lý rác thải, nước thải và chất thải nguy hại của Khu kinh tế Nam Phú Yên Phòng Trưởng Ban - TB-Hùng;
- BQLDA.
08:00 Làm việc với Sở Tài chính về Quyết toán tài chính năm 2022 của Ban  Phòng Phó trưởng Ban - Quyên - PTB-Quyên;
- CVP, Kế toán.
       
Chiều 14:00 Họp về di dời vật liệu đang tập kết trên phạm vi mặt bằng các dự án do Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên làm chủ đầu tư Phòng Trưởng Ban - TB-Hùng;
- BQLDA, PQHXD&MT.
14:00 Họp bàn bạc, thảo luận và đề xuất hướng giải quyết việc các hộ dân đang sử dụng đất trong khu đô thị cao cấp Vườn Phượng Hoàng Phòng phó Ban - Thành - PTB-Thành;
- PQHXD&MT.
14:30  Dự họp làm việc trong quá trình thi công các công trình làm ảnh hưởng đến hệ thống kênh mương tưới, tiêu của các HTX gây cản trở trong việc điều hành sản xuất của địa phương Phòng Quản lý đô thị Đông Hòa BQLDA
Thứ Ba
Ngày 16/5/2023
Sáng 08:00 Tham dự tổ chức đối thoại với người khiếu nại là vợ chồng ông Huỳnh Lành Phòng họp Sở Tài nguyên và Môi trường PQHXD&MT
       
       
       
Chiều        
       
       
       
Thứ Tư
Ngày 17/5/2023
Sáng
       
       
       
Chiều 14:00 Tham dự kiểm tra thông tin phản ánh việc bơm hút cát nhiễm mặn tại khu vực cửa biển Đà Diễn, thành phố Tuy Hòa Thực địa dự án BQLDA, PQHXD&MT
       
       
Thứ Năm
Ngày 18/5/2023
Sáng
08:00 Dự họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh về một số nội dung liên quan công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh Phòng họp giao ban - Văn phòng UBND tỉnh TB-Hùng
       
       
Chiều 14:00 Dự buổi làm việc của Ban cán sự đảng UBND tỉnh với Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường Hội trường UBND tỉnh TB-Hùng
       
       
Thứ Sáu
Ngày 19/5/2023
Sáng
08:00 Dự Lễ dâng hương kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023) Nhà thờ Bác Hồ, huyện Sơn Hòa TB-Hùng
07:30 Dự ngày Hội hội Văn hóa, Thể thao hưởng ứng Tháng công nhân năm 2023 KCN Hòa Hiệp 1 PTB-Quyên
11:00 Dự Họp Ban cưỡng chế Hội trường UBND TP Tuy Hòa - PTB-Thành;
- PQHXD&MT.
08:30 Dự Họp rà soát danh mục công trình, dự án và chỉ tiêu sử dụng đất thực hiện trong giai đoạn 2021-2025 Phòng Tài nguyên và Môi trường TP Tuy Hòa PQHXD&MT
Chiều 13:30 Hội ý Lãnh đạo Ban  Phòng Trưởng Ban - Lãnh đạo Ban;
- Trưởng phòng: KHĐT, QHXD&MT, TTDVCI.
       
       
 Tối        
Thứ Bảy 
Ngày 20/5/2023
Sáng        
Chiều
 
       
       
Chủ Nhật
Ngày 21/5/2023
Sáng        
       
Chiều         
Tối