Lịch công tác tuần 21 từ ngày 16/5/2022 đến 22/5/2022

13/05/2022
bởi Vũ Viện
Ngày Buổi Giờ Nội dung công việc Địa điểm Thành phần
Thứ Hai
Ngày 16/5/2022
Sáng 07:30 Chào cờ Hội trường Ban - Lãnh đạo Ban;
- Toàn thể CB, CC, VC và NLĐ của Ban.
       
       
Chiều 16:00 Họp Đảng ủy mở rộng  Phòng Trưởng Ban - Lãnh đạo Ban;
- Các đ/c Đảng ủy viên;
- Bí thư các Chi bộ.
       
Thứ Ba
Ngày 17/5/2022
Sáng 08:00 Kiểm tra việc khắc phục tồn tại của các dự án đầu tư, việc thực hiện các nội dung tại quyết định chủ trương đầu tư/giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và việc chấp hành quy định pháp luật của nhà đầu tư  Thực địa tại dự án, Hòa Hiệp, TX Đông Hòa - PTB-Quyên;
- Các phòng: KH&ĐT, QHXD&MT, QLDN;
- TTDVCI.
08:00 Làm việc tìm giải pháp hỗ trợ công tác tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp KCN Hòa Hiệp Tại KCN Hòa Hiệp - Phòng QLDN;
- TTDV việc làm PY;
- Trường CĐ nghề PY.
08:00 Tham dự buổi làm việc với các thành viên Ban Chỉ đạo Dự án VILG tỉnh “Tăng cường quản lý đất đai & cơ sở dữ liệu đất đai” Tại Phòng họp giao ban – UBND Tỉnh PTB-Thành
Chiều 15:00 Thực địa kiểm tra tiến độ xây dựng công trình, dự án trên địa bàn xã Hòa Tâm (Phước Tân - Bãi Ngà) Tại thực địa (trên địa bàn xã Hòa Tâm) - TB-Hùng;
- TBQLDA-Ngôi.
       
       
       
Thứ Tư
Ngày 18/5/2022
Sáng 08:00 Kiểm tra việc khắc phục tồn tại của các dự án đầu tư, việc thực hiện các nội dung tại quyết định chủ trương đầu tư/giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và việc chấp hành quy định pháp luật của nhà đầu tư (01 ngày) Thực địa dự án - KCN An Phú - PTB-Quyên;
- Các phòng: KH&ĐT, QHXD&MT, QLDN;
- TTDVCI.
08:00 Làm việc tìm giải pháp hỗ trợ công tác tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp KCN An Phú Tại KCN An Phú - Phòng QLDN;
- TTDV việc làm PY;
- Trường CĐ nghề PY.
08:00 Dự Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị Tại Hội trường Tỉnh ủy (tầng 1) PTB-Thành
08:00 Tham dự cuộc họp về kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 Tại phòng họp trực tuyến trụ sở Kho Bạc nhà nước tỉnh - TB-Hùng;
- TBQLDA-Ngôi.
Chiều 14:00 Họp bàn phương án xây dựng đơn giá cho thuê lại đất trong KCN Phòng Trưởng Ban - LĐ Ban;
- Các phòng: KH&ĐT, QHXD&MT.
- TTDVCI.
14:00 Tham dự Hội ý lãnh đạo UBND tỉnh  Phòng họp giao ban, Văn phòng UBND tỉnh TB-Hùng
       
Thứ Năm
Ngày 19/5/2022
Sáng
08:00 Tham dự Lễ dâng hương kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022) tại Nhà thờ Bác Hồ Tại Nhà thờ Bác Hồ, xã Sơn Định, huyện Sơn Hòa TB-Hùng
08:00 Làm việc tìm giải pháp hỗ trợ công tác tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp KCN ĐB Sông Cầu Tại KCN ĐB Sông Cầu - Phòng QLDN;
- TTDV việc làm PY;
- Trường CĐ nghề PY.
Chiều 14:00 Họp đánh giá tình hình thu NSNN 5 tháng đầu năm 2022 và đề ra nhiệm vụ, biện pháp thu NSNN 6 tháng và quý III năm 2022 trên địa bàn tỉnh Tại phòng họp giao ban - UBND tỉnh TB-Hùng
14:00 Dự Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc đánh giá việc triển khai kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị Tại Phòng họp Tỉnh ủy (tầng 3) PTB-Quyên
       
Thứ Sáu
Ngày 20/5/2022
Sáng 08:00 Họp giải quyết đề nghị của Công ty Cổ phần Tập đoàn N&G về việc chuyển số tiền 50 tỷ đồng thiện chí đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghệ cao Tại Phòng họp Sở Tài chính - PTB-Quyên;
- PKH&ĐT.
08:00 Họp cho ý kiến về khả năng bồi thường, giải phóng mặt bằng và hình thức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị dịch vụ ven biển thuộc Khu kinh tế Nam Phú Yên Hội trường Ban - TB-Hùng;
- PKH&ĐT, QHXD&MT;
- Các Sở, ngành liên quan.
08:00 Dự họp bàn về nội dung liên quan lĩnh vực khoáng sản phục vụ các công trình trên địa bàn tỉnh Phòng họp Giao ban - UBND tỉnh PTB-Thành
Chiều
       
       
       
       
Thứ Bảy
Ngày 21/5/2022
Sáng 09:00 Họp xem xét các thửa đất chưa có Giấy tờ về quyền sử dụng đất bị ảnh hưởng bởi các dự án trên địa bàn thị xã Đông Hòa Tại Phòng họp số 1 của UBND thị xã BQLDA
Chiều        
Chủ Nhật
Ngày 22/5/2022
Sáng        
Chiều