Lịch công tác tuần 22 từ ngày 23/5/2022 đến 29/5/2022

20/05/2022
bởi Vũ Viện
Ngày Buổi Giờ Nội dung công việc Địa điểm Thành phần
Thứ Hai
Ngày 23/5/2022
Sáng 07:30 Chào cờ Hội trường Ban - Lãnh đạo Ban;
- Toàn thể CB, CC, VC và NLĐ của Ban.
07:30 Dự buổi hướng dẫn xây dựng các văn kiện của BCH tự vệ cơ quan Tại BCH quân sự tỉnh PCH-Thái.
08:00 Họp giao ban Phòng Trưởng Ban - Lãnh đạo Ban;
- Trưởng, phó các phòng và ĐVTT.
       
Chiều 14:00 Họp bàn nội dung đề nghị của Ban liên lạc Bến tàu Không số Vũng Rô tại Di tích Tàu không số Vũng Rô, Đông Hòa. Tại Di tích lịch sử Tàu không số Vũng Rô, thị xã Đông Hòa PTB-Thành
       
Thứ Ba
Ngày 24/5/2022
Sáng 08:00 Họp bàn về việc rà soát nhu cầu các dự án đề nghị bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách tỉnh, phương án bổ sung kế hoạch đấu giá (đấu thầu) các dự án, khu đất để thu tiền sử dụng đất giai đoạn 2021-2025 và nguồn vốn dự kiến bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách tỉnh. Tại Phòng họp Sở Kế hoạch và Đầu tư - TB-Hùng;
- PKH&ĐT.
       
       
Chiều 14:00 Họp giải quyết vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn phường 6, phường Phú Đông Tại Hội trường UBND thành phố Tuy Hòa - TB-Hùng;
- TBQLDA-Ngôi.
14:00 Dự Hội ý Lãnh đạo UBND tỉnh Tại Phòng họp giao ban, Văn phòng UBND tỉnh TB-Hùng
       
       
Thứ Tư
Ngày 25/5/2022
Sáng        
       
       
       
Chiều 14:00 Họp rà soát, thống nhất về trình tự thủ tục, hồ sơ pháp lý hồ sơ liên quan đến các khu đất dự kiến đưa ra đấu giá trong năm 2022 và cam kết thời gian thực hiện của các cơ quan, đơn vị liên quan Tại phòng họp Sở Tài nguyên và Môi trường - TB-Hùng;
- TBQLDA-Ngôi.
       
       
Thứ Năm
Ngày 26/5/2022
Sáng
07:30 Tham dự hội nghị tập huấn" Nâng cao nhận thức và thực hiện duy trì, cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động các cơ quan HCNN trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2022". Tại Hội trường khách sạn Long Beach CVP-Thái; CV-Sương
       
Chiều        
       
       
Thứ Sáu
Ngày 27/5/2022
Sáng 08:00 Dự Hội nghị cán bộ chủ chốt để thực hiện quy trình nhân sự quy hoạch BCH, BTV và các chức danh chủ chốt của ĐUK cơ quan, doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030 Hội trường Tỉnh ủy PTB-Quyên
       
       
Chiều
       
       
       
       
Thứ Bảy
Ngày 28/5/2022
Sáng        
Chiều        
Chủ Nhật
Ngày 29/5/2022
Sáng        
Chiều