Lịch công tác tuần 23 từ ngày 28/5/2023 đến 04/6/2023

26/05/2023
bởi Vũ Viện
Ngày Buổi Giờ Nội dung công việc Địa điểm Thành phần
Thứ Hai
Ngày 29/5/2023
Sáng
07:30 Chào cờ Hội trường Ban - Lãnh đạo Ban;
- Toàn thể CC, VC và NLĐ của Ban.
       
       
       
Chiều        
       
       
Thứ Ba
Ngày 30/5/2023
Sáng 08:00 Tham dự họp nghe báo cáo kết quả rà soát, đề xuất giải quyết các tồn tại, vướng mắc đối với dự án Nhà máy đồ hộp Nguyễn Hưng tại Khu công nghiệp Đông Bắc Sông Cầu – Khu vực II.  Phòng họp giao ban, Văn phòng UBND tỉnh - TB-Hùng;
- Đ/c: Dũng, Công, Trì.
       
       
       
Chiều 15:30 Làm việc với thanh tra Bộ Nội vụ Sở Nội vụ Phú Yên - Lãnh đạo Ban;
- Đ/c: Thái, Tuyến.
       
       
       
Thứ Tư
Ngày 31/5/2023
Sáng
08:00 Tham dự buổi kiểm tra thực địa: (1) Khu đất để đầu tư xây dựng dự án Thiết chế Công đoàn và Khu tái định cư phục vụ việc di dời các hộ dân bị ảnh hưởng khi triển khai xây dựng Khu công nghiệp Hòa Tâm; (2) một số địa điểm dự kiến quy hoạch xây dựng dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh - TB-Hùng; PTB-Thành;
- Đ/c: Dũng, Ngôi.
       
       
Chiều        
       
       
Thứ Năm
Ngày 01/6/2023
Sáng
       
       
       
Chiều 14:00

Họp cho ý kiến về Dự thảo Quyết định thu hồi một số văn bản đối với dự án Khu đô thị cao cấp Vườn Phượng Hoàng

 

Hội trường Ban - TB-Hùng;
- PKHĐT, PQHXD&MT.
14:00 Dự họp xét xác định nguồn gốc đất và quá trình sử dụng đất của các đối tượng có đất thuộc phạm vi giải tỏa để thực hiện dự án: Khu công viên trung tâm thuộc khu đô thị mới Nam TP Tuy hòa. UBND phường Phú Đông  BQLDA
16:00 Tham dự cuộc họp để nghe và cho ý kiến về một số nội dung sau: (1) Liên quan công tác Quy hoạch; (2) Tình hình giải ngân vốn đầu tư công; (3) Một số khó khăn, vướng mắc phải báo cáo xin ý kiến Trung ương   Phòng họp Tỉnh ủy TB-Hùng
Thứ Sáu
Ngày 02/6/2023
Sáng
08:00 Kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công xây dựng dự án Nhà máy sản xuất cơ khí xuất khẩu Ausabaco (01 ngày) Tại dự án - KCN Hòa Hiệp 1 - PTB-Thành;
- PQHXD&MT.
       
       
       
Chiều 14:00 Dự họp Tổ giúp việc tham mưu UBND tỉnh để rà soát, xây dựng hoàn thiện nội dung báo cáo tổng hợp Quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 Phòng họp Sở Kế hoạch và Đầu tư PTB-Thành
       
       
 Tối        
Thứ Bảy 
Ngày 03/6/2023
Sáng 07:30 Tham dự Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2023 trực tuyến với địa phương. Hội trường UBND tỉnh TB-Hùng
Chiều
 
14:00 Dự họp trực tuyến BCĐQG phòng, chống dịch Covid-19 với các địa phương  Hội trường UBND tỉnh PTB-Quyên
       
Chủ Nhật
Ngày 04/6/2023
Sáng        
       
Chiều         
Tối