Lịch công tác tuần 23 từ ngày 30/5/2022 đến 05/6/2022

27/05/2022
bởi Vũ Viện
Ngày Buổi Giờ Nội dung công việc Địa điểm Thành phần
Thứ Hai
Ngày 30/5/2022
Sáng 07:30 Chào cờ Hội trường Ban - Lãnh đạo Ban;
- Toàn thể CB, CC, VC và NLĐ của Ban.
       
       
       
Chiều  14:00

Tham dự Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức công nghệ thông tin năm 2022

 

Tại Hội trường, Sở Thông tin và Truyền thông Văn phòng
       
Thứ Ba
Ngày 31/5/2022
Sáng 07:30 Tham dự Hội nghị tập huấn triển khai thực hiện Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trên địa bàn tỉnh Phú Yên Tại Hội trường Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Phú Yên - PTB-Quyên;
- PQLDN.
08:00 Phối hợp giải quyết đơn khiếu nại của bà Lê Thị Thu Hoài ảnh hưởng dự án Nhà máy lọc dầu Vũng Rô có liên quan đến thi công tuyến đường Phước Tân - Bãi Ngà Tại hội trường UBND xã Hòa Tâm BQLDA
08:00 Tham dự tập huấn về Cải cách hành chính Tại Trường ĐH Xây dựng Miền Trung Văn phòng: PCVP-Tuyến, CV-Sương.
Chiều  14:00 Họp giải quyết vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn phường 6, phường Phú Đông Tại Hội trường UBND thành phố Tuy Hòa - TB-Hùng;
- TBQLDA-Ngôi.
       
       
       
Thứ Tư
Ngày 01/6/2022
Sáng 08:00 Dự họp về cam kết đẩy nhanh thủ tục tạo quỹ đất và đấu giá quyền sử dụng đất Tại phòng họp số 2-UBND tỉnh TB-Hùng
       
       
       
Chiều        
       
       
Thứ Năm
Ngày 02/6/2022
Sáng
08:00 Khảo sát, lên kế hoạch tuyên truyền phổ biến pháp luật lao động và đối thoại với người lao động tại KCN Hòa Hiệp 1 Tại KCN Hòa Hiệp 1 - PTB-Quyên;
- PQLDN.
       
Chiều 14:00 Họp về việc góp ý dự thảo báo cáo về đề xuất hướng giải quyết các tồn tại, vướng mắc đối với dự án Nhà máy đồ hộp Nguyễn Hưng của Công ty TNHH Nguyễn Hưng tại Khu công nghiệp Đông Bắc Sông Cầu - Khu vực II Hội trường Ban - TB-Hùng;
- Các Thành viên TCT 121.
14:00 Dự họp cho ý kiến về một số nội dung do UBND tỉnh trình theo Quy chế làm việc của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Tại Phòng họp giao ban, Văn phòng UBND tỉnh PTB-Quyên
15:00 Kiểm tra hiện trường để thống nhất xử lý một số nội dung liên quan đến gói thầu số 01XL dự án khu công viên trung tâm thuộc Khu đô thị Nam tp Tuy Hòa Tại Thực địa dự án PQHXD&MT
Thứ Sáu
Ngày 03/6/2022
Sáng 08:00 Khảo sát, lên kế hoạch tuyên truyền phổ biến pháp luật lao động và đối thoại với người lao động tại KCN ĐB Sông Cầu và An Phú
 
Tại KCN ĐB Sông Cầu và KCN An Phú - PTB-Quyên;
- PQLDN.
08:00 Dự trực tuyến Hội nghị UBND tỉnh để cho ý kiến, thông qua dự thảo một số nội dung trình kỳ họp HĐND tỉnh và nội dung khác theo quy chế làm việc UBND tỉnh Trực tuyến TB-Hùng
08:00 Họp thẩm định Giấy phép môi trường dự án: Tổ hợp kinh doanh thương mại, dịch vụ, căn hộ du lịch Lynn times Phú Yên của Công ty cổ phần tập đoàn ONSEN FUJI Tại Phòng họp, Sở Tài nguyên và Môi trường PQHXD&MT
Chiều
14:00 Họp đề xuất phương án xây dựng đơn giá cho thuê lại đất đã phát triển kết cấu hạ tầng và sử dụng cơ cở hạ tầng tại các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Yên Hội trường Ban - PTB-Thành;
- PQHXD&MT;
- Các sở liên quan.
14:00 Họp xem xét các thửa đất chưa có Giấy tờ về quyền sử dụng đất bị ảnh hưởng bởi dự án: Tuyến đường Phước Tân - Bãi Ngà  Tại Phòng họp số 1 của UBND thị xã Đông Hòa BQLDA
       
       
Thứ Bảy
Ngày 04/6/2022
Sáng        
Chiều        
Chủ Nhật
Ngày 05/6/2022
Sáng        
Chiều