Lịch công tác tuần 23 từ ngày 01/6 đến 06/6/2021

31/05/2021
bởi Vũ Viện
Thứ/ Ngày Nội dung công việc Thời gian/Địa điểm Thành phần
Thứ Hai
Ngày 31/5/2021
Họp giao ban. 8h00' Lãnh đạo Ban + Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc
Họp Đảng ủy. 10h30' Các đ/c Đảng ủy viên
Thứ Ba
Ngày 01/6/2021
Hội nghị thường kỳ UBND tỉnh. 8h00'/ UBND tỉnh Đ/c Phúc 
Họp Ban cán sự đảng UBND tỉnh. 14h00'/ UBND tỉnh Đ/c Chương
     
Thứ Tư
Ngày 02/6/2021
     
Thứ Năm
Ngày 03/6/2021
     
Thứ Sáu
Ngày 04/6/2021
     
     
Thứ Bảy
Ngày 05/6/2021
     
Chủ Nhật
Ngày 06/6/2021