Lịch công tác tuần 24 từ ngày 07/6 đến 13/6/2021

07/06/2021
bởi Vũ Viện
Thứ/ Ngày Nội dung công việc Thời gian/Địa điểm Thành phần
Thứ Hai
Ngày 07/6/2021
Họp giao ban. 8h00' Lãnh đạo Ban + Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc
Họp Đảng ủy. 10h30' Các đ/c Đảng ủy viên
Thứ Ba
Ngày 08/6/2021
Hội nghị thường kỳ UBND tỉnh. 8h00'/ UBND tỉnh Đ/c Phúc 
Họp UBND tỉnh. 16h00'/ UBND tỉnh Đ/c Quyên
Thứ Tư
Ngày 09/6/2021
     
Thứ Năm
Ngày 10/6/2021
     
Thứ Sáu
Ngày 11/6/2021
     
     
Thứ Bảy
Ngày 12/6/2021
     
Chủ Nhật
Ngày 13/6/2021