Lịch công tác tuần 31 từ ngày 26/7 đến 01/8/2021

26/07/2021
bởi Vũ Viện
Thứ/ Ngày Nội dung công việc Thời gian/Địa điểm Thành phần
Thứ Hai
Ngày 26/7/2021
     
Thứ Ba
Ngày 27/7/2021
     
Thứ Tư
Ngày 28/7/2021
     
Thứ Năm
Ngày 29/7/2021
     
Thứ Sáu
Ngày 30/7/2021
     
Thứ Bảy
Ngày 31/6/2021
     
Chủ Nhật
Ngày 01/7/2021