Lịch công tác tuần 24 từ ngày 5/6/2023 đến 11/6/2023

05/06/2023
bởi Vũ Viện
Ngày Buổi Giờ Nội dung công việc Địa điểm Thành phần
Thứ Hai
Ngày 5/6/2023
Sáng
07:30 Chào cờ Hội trường Ban - Lãnh đạo Ban;
- Toàn thể CC, VC và NLĐ của Ban.
       
       
       
Chiều 14:00 Tham gia kiểm tra thực tế cấp giấy phép môi trường dự án: Nhà máy gia công bao bì carton Tại dự án PQHXD&MT, TTDVCI
14:00 Dự Họp rà soát tiến độ giải phóng mặt bằng dự án Tuyến nối đường giao thông từ cảng Bãi Gốc kết nối QL1 đi Khu kinh tế Vân Phong ; Tuyến nối QL1A đến khu xử lý rác thải, nước thải và chất nguy hại của Khu kinh tế Nam Phú Yên. Phòng họp số 1 UBND TX Đông Hòa - TB-Hùng;
- TBQLDA-Ngôi.
13:30 Thanh tra Sở Tài Chính làm việc tại Ban Quản lý Hội trường Ban - PTB-Quyên;
- CVP, kế toán;
- Trưởng các ĐVTT.
Thứ Ba
Ngày 6/6/2023
Sáng 08:00 Dự Hội nghị UBND tỉnh thường kỳ tháng 5/2023 (01 ngày) Hội trường UBND tỉnh - TB-Hùng;
- TBQLDA-Ngôi.
       
       
       
Chiều        
       
       
       
Thứ Tư
Ngày 7/6/2023
Sáng
       
       
       
Chiều        
       
       
Thứ Năm
Ngày 8/6/2023
Sáng
       
       
       
Chiều 14:00 Dự họp Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Phòng họp giao ban - Văn phòng UBND tỉnh - TB-Hùng;
- TPQHXD&MT-Dũng.
       
       
Thứ Sáu
Ngày 9/6/2023
Sáng
       
       
       
       
Chiều        
       
       
 Tối        
Thứ Bảy 
Ngày 10/6/2023
Sáng        
Chiều
 
       
       
Chủ Nhật
Ngày 11/6/2023
Sáng        
       
Chiều         
Tối