Lịch công tác tuần 25 từ ngày 13/6/2022 đến 19/6/2022

10/06/2022
bởi Vũ Viện
Ngày Buổi Giờ Nội dung công việc Địa điểm Thành phần
Thứ Hai
Ngày 13/6/2022
Sáng 07:30 Chào cờ Hội trường Ban - Lãnh đạo Ban;
- Toàn thể CB, CC, VC và NLĐ của Ban.
08:00 Dự Hội nghị Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW và kết luận số 25-KL/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải Trung bộ Tầng 1 Hội trường Tỉnh ủy TB-Hùng
       
       
Chiều        
       
Thứ Ba
Ngày 14/6/2022
Sáng 07:30 Tham dự Hội nghị tập huấn nâng cao kiến thức pháp luật về bảo vệ môi trường Hội trường sảnh Rose, Trung tâm hội nghị PYTOPIA PQHXD&MT
       
       
Chiều        
       
       
       
Thứ Tư
Ngày 15/6/2022
Sáng
08:30 Dự họp giải quyết trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Hồ điều hòa Hồ  Sơn và hạ tầng xung quanh, Tuyến đường số 14 và các dự án do Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên làm chủ đầu tư Phòng họp UBND thành phố TBQLDA-Ngôi
10:00 Dự họp bàn thống nhất một số nội dung liên quan đến thủ tục Chấp thuận việc nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư Phòng họp Sở Kế hoạch và Đầu tư  TB-Hùng
       
Chiều        
       
       
Thứ Năm
Ngày 16/6/2022
Sáng
 10:00 Hội ý về đề xuất ý tưởng đầu tư dự án kinh doanh kết cấu hạ tầng tại KCN Hòa Tâm và cảng biển Bãi Gốc của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát.  Phòng Trưởng Ban - TB-Hùng; PTB: Thành, Quyên;
- PQHXD&MT, PKH&ĐT.
       
Chiều 14:00 Họp bàn xem xét nội dung kiến nghị của UBND thành phố Tuy Hòa về dự án Khu nhà ở K2 - K6 đường Hùng Vương, phường Phú Đông, thành phố Tuy Hòa Phòng họp Sở Kế hoạch và Đầu tư  PTB-Thành
       
       
Thứ Sáu
Ngày 17/6/2022
Sáng 08:00 Hội ý về tham gia Hội thao Khối tổ chức tại Đà Lạt Phòng Trưởng Ban - Lãnh đạo Ban;
- Trưởng các phòng và ĐVTT.
08:00 Dự họp xét nguồn gốc đất và quá trình sử dụng đất các hộ gia đình, cá nhân có đất trúng giải tỏa dự án: Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Nam thuộc khu đô thị mới Nam TP.Tuy hòa. Phòng họp UBND phường Phú Đông BQLDA
       
Chiều
13:30 Dự họp về đề xuất ý tưởng đầu tư dự án kinh doanh kết cấu hạ tầng tại KCN Hòa Tâm và cảng biển Bãi Gốc của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát.  Phòng họp Giao ban - Văn phòng UBND tỉnh - TB-Hùng; PTB-Quyên;
- TPQHXDMT-Dũng.
       
       
       
Thứ Bảy
Ngày 18/6/2022
Sáng
 
08:00 Dự trực tuyến Hội nghị UBND tỉnh  Trực tuyến TB-Hùng
08:00 Dự họp kiểm tra tiến độ thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn thị xã Đông Hòa Phòng họp số 01 của UBND thị xã Đông Hòa - TB-Hùng;
- BQLDA.
Chiều        
Tối        
Chủ Nhật
Ngày 19/6/2022
Sáng        
Chiều 17:30 Dự lễ Bế mạc Hội thao CCIPY Việt Nam lần 02 năm 2022 Sân thi đấu bóng đá số 01 - Trường ĐH Xây dựng Miền Trung (Khu B) PTB-Quyên