Lịch công tác tuần 25 từ ngày 14/6 đến 20/6/2021

14/06/2021
bởi Vũ Viện
Thứ/ Ngày Nội dung công việc Thời gian/Địa điểm Thành phần
Thứ Hai
Ngày 14/6/2021
     
Thứ Ba
Ngày 15/6/2021
Họp HĐND tỉnh. 8h00'/ HĐND tỉnh Đ/c Phúc 
Thứ Tư
Ngày 15/6/2021
Họp Hội nghị UBND tỉnh. 8h00'/ UBND tỉnh Đ/c Phúc 
Thứ Năm
Ngày 17/6/2021
     
Thứ Sáu
Ngày 18/6/2021
Họp Hội nghị UBND tỉnh. 8h00'/ UBND tỉnh Đ/c Phúc 
Thứ Bảy
Ngày 19/6/2021
     
Chủ Nhật
Ngày 20/6/2021