Lịch công tác tuần 32 từ ngày 02/8 đến 08/8/2021

02/08/2021
bởi Vũ Viện
Thứ/ Ngày Buổi Nội dung công việc Thời gian/Địa điểm Thành phần tham dự
Thứ Hai
Ngày 02/8/2021
Sáng       
Chiều      
Thứ Ba
Ngày 03/8/2021
Sáng       
Chiều      
Thứ Tư
Ngày 04/8/2021
Sáng       
Chiều      
Thứ Năm
Ngày 05/8/2021
Sáng       
Chiều      
Thứ Sáu
Ngày 06/8/2021
Sáng Công bố Quyết định điều động và bổ nhiệm Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên. 7h30'/ Hội trường BQL TB, các PTB, các đ.c Đảng ủy viên
Chiều      
Thứ Bảy
Ngày 07/8/2021
Sáng       
Chiều      
Chủ Nhật
Ngày 08/8/2021
Sáng Hội nghị trực tuyến của Thủ tướng Chính phủ với đại diện doanh nghiệp, Hội doanh nghiệp và các địa phương. 8h00'/ Hội trường UBND tỉnh TB - Hùng
Chiều