Lịch công tác tuần 25 từ ngày12/6/2023 đến 18/6/2023

12/06/2023
bởi Vũ Viện
Ngày Buổi Giờ Nội dung công việc Địa điểm Thành phần
Thứ Hai
Ngày 12/6/2023
Sáng
07:30 Chào cờ Hội trường Ban - Lãnh đạo Ban;
- Toàn thể CC, VC và NLĐ của Ban.
08:00 Dự hội nghị toàn quốc đánh giá tình hình thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ chính trị Phòng họp Tỉnh ủy (tầng 3) PTB-Quyên
       
       
Chiều 14:00 Họp thảo luận và đề xuất hướng giải quyết các công việc tiếp theo sau khi UBND tỉnh thu hồi và chấm dứt hiệu lực các Quyết định đối với dự án Khu đô thị cao cấp Vườn Phượng Hoàng Hội trường Ban - PTB-Thành;
- PQHXD&MT, KHĐT.
       
       
Thứ Ba
Ngày 13/6/2023
Sáng        
       
       
       
Chiều        
       
       
       
Thứ Tư
Ngày 14/6/2023
Sáng
08:00 Dự Sinh hoạt chi bộ tại huyện Tuy An Hội trường huyện ủy Tuy An PTB-Quyên
08:00 Dự họp để nghe Tổ giúp việc báo cáo tiến độ tham mưu rà soát, xây dựng hoàn thiện nội dung báo cáo tổng hợp Quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 Hội trường UBND tỉnh TB-Hùng
       
Chiều 14:00 Tham gia kiểm tra thực địa và thẩm tra hồ sơ đề nghị cấp GCNQSDĐ của Công ty TNHH Hải sản JULIA Tại dự án PQHXD&MT, TTDVCI
14:00 Dự Hội nghị trực tuyến thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 7 khóa XIII và Hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh tháng 6/2023 Hội trường Viễn Thông PTB-Quyên
       
Thứ Năm
Ngày 15/6/2023
Sáng
08:30 Dự Hội nghị Thường trực Tỉnh ủy  Phòng họp Tỉnh ủy (tầng 3) TB-Hùng
       
       
Chiều 15:00 Dự gặp mặt kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam và trao giải thưởng Báo chí tỉnh Phú Yên lần thứ XVI năm 2022 Tầng 5, Tòa nhà Apec PTB-Quyên
       
       
Thứ Sáu
Ngày 16/6/2023
Sáng
07:00 Tham gia Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất để thực hiện dự án Hạ tầng khu đô thị mới Nam TP Tuy Hòa Vị trí cưỡng chế PTB-Thành
09:30 Dự họp bàn thống nhất phương án xử lý, đề xuất UBND tỉnh về Quyết định thu hồi, bồi thường, hỗ trợ về đất đai  Phòng làm việc Giám đốc Sở TNMT TBQLDA-Ngôi
       
       
Chiều        
       
       
 Tối        
Thứ Bảy 
Ngày 17/6/2023
Sáng        
Chiều
 
       
       
Chủ Nhật
Ngày 18/6/2023
Sáng        
       
Chiều         
Tối