Lịch công tác tuần 27 từ ngày 28/6 đến 04/7/2021

28/06/2021
bởi Vũ Viện
Thứ/ Ngày Nội dung công việc Thời gian/Địa điểm Thành phần
Thứ Hai
Ngày 28/6/2021
     
Thứ Ba
Ngày 29/6/2021
     
Thứ Tư
Ngày 30/6/2021
     
Thứ Năm
Ngày 01/7/2021
     
Thứ Sáu
Ngày 02/7/2021
     
Thứ Bảy
Ngày 03/7/2021
     
Chủ Nhật
Ngày 04/7/2021