Lịch công tác tuần 28 từ ngày 05/7 đến 11/7/2021

05/07/2021
bởi Vũ Viện
Thứ/ Ngày Nội dung công việc Thời gian/Địa điểm Thành phần
Thứ Hai
Ngày 05/7/2021
     
Thứ Ba
Ngày 06/7/2021
     
Thứ Tư
Ngày 07/7/2021
     
Thứ Năm
Ngày 08/7/2021
     
Thứ Sáu
Ngày 09/7/2021
     
Thứ Bảy
Ngày 10/7/2021
     
Chủ Nhật
Ngày 11/7/2021