Lịch công tác tuần 27 từ ngày 26/6/2023 đến 02/7/2023

26/06/2023
bởi Vũ Viện
Ngày Buổi Giờ Nội dung công việc Địa điểm Thành phần
Thứ Hai
Ngày 26/6/2023
Sáng
07:30 Chào cờ Hội trường Ban - Lãnh đạo Ban;
- Toàn thể CC, VC và NLĐ của Ban.
07:15 Dự Lễ khai trương Trụ sở mới phòng giao dịch Đông Hòa KP 3, phường Hòa Vinh, TX Đông Hòa TB-Hùng
10:00 Dự Lễ công bố thành lập công đoàn cơ sở Công ty CP ASTA Tại Công ty CP ASTA - KCN Hòa Hiệp 1 - PTB-Quyên;
- PQLDN.
       
Chiều 14:00 Dự họp Ban cán sự Đảng UBND tỉnh  Phòng họp giao ban, Văn phòng UBND tỉnh - TB-Hùng;
- Đ/c: Dũng, Công.
       
       
Thứ Ba
Ngày 27/6/2023
Sáng 07:30 Dự Hội nghị sơ kết nhiệm vụ quốc phòng, quân sự 6 tháng đầu năm 2023 Hội trường Bộ CHQS tỉnh CVP-Thái
10:00 Dự nghe Kiểm toán Nhà nước thông báo kết quả kiểm toán chuyên đề đánh giá tính hiệu quả các chính sách ưu đãi đầu tư và thực hiện các dự án đối với các KCN, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2022 Trụ sở Kiểm toán Nhà nước KV VIII PTB-Quyên
09:00 Tham dự Hội nghị Thường trực Tỉnh ủy để cho ý kiến về một số nội dung trình Kỳ họp thường lệ giữa năm 2023, HĐND tỉnh  Phòng họp Tỉnh ủy (tầng 3) - TB-Hùng; PTB-Thành;
- Đ/c: Dũng, Công.
       
Chiều 14:00 Tham dự cuộc họp với Thường trực HĐND tỉnh để rà soát công tác chuẩn bị các nội dung trình Kỳ họp thường lệ giữa năm 2023, HĐND tỉnh khóa VIII Hội trường UBND tỉnh - TB-Hùng;
- TBQLDA-Ngôi.
       
       
       
Thứ Tư
Ngày 28/6/2023
Sáng
09:30 Tham dự Khảo sát thực tế việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường tại Trạm XLNT tập trung Khu công nghiệp An Phú KCN An Phú PQHXD&MT, TTDVCI
08:00 Dự Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 12 (01 ngày) Phòng họp Tỉnh ủy (tầng 3) TB-Hùng
       
Chiều 14:00 Họp xem xét cho tạm hoãn áp dụng giá cho thuê tài sản là công trình kết cấu hạ tầng được đầu tư từ ngân sách Nhà nước theo Quyết định số 1302/QĐ-UBND ngày 31/10/2022 của UBND tỉnh Hội trường Ban - PTB-Thành;
- PQHXD&MT, TTDVCI.
14:00 Tham dự buổi làm việc với UBND thành phố Tuy Hòa về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án làm chủ đầu tư Phòng họp giao ban, Văn phòng UBND tỉnh - TB-Hùng;
- TBQLDA-Ngôi.
       
Thứ Năm
Ngày 29/6/2023
Sáng
       
       
       
Chiều 14:00 Dự Hội nghị tuyên dương tổ chức, cá nhân thực hiện tốt chính sách, pháp luật Thuế năm 2022 Hội trường Sao Mai, Lê Duẩn, TP. Tuy Hòa PTB-Quyên
       
       
Thứ Sáu
Ngày 30/6/2023
Sáng
       
       
       
       
Chiều        
       
       
 Tối        
Thứ Bảy 
Ngày 01/7/2023
Sáng        
Chiều
 
       
       
Chủ Nhật
Ngày 02/7/2023
Sáng        
       
Chiều         
Tối