Lịch công tác tuần 29 từ ngày 12/7 đến 18/7/2021

12/07/2021
bởi Vũ Viện
Thứ/ Ngày Nội dung công việc Thời gian/Địa điểm Thành phần
Thứ Hai
Ngày 12/7/2021
     
Thứ Ba
Ngày 13/7/2021
     
Thứ Tư
Ngày 14/7/2021
     
Thứ Năm
Ngày 15/7/2021
     
Thứ Sáu
Ngày 16/7/2021
     
Thứ Bảy
Ngày 17/7/2021
     
Chủ Nhật
Ngày 18/7/2021