Lịch công tác tuần 28 từ ngày 03/7/2023 đến 09/7/2023

03/07/2023
bởi Vũ Viện
Ngày Buổi Giờ Nội dung công việc Địa điểm Thành phần
Thứ Hai
Ngày 03/7/2023
Sáng
07:30 Chào cờ Hội trường Ban - Lãnh đạo Ban;
- Toàn thể CC, VC và NLĐ của Ban.
08:00 Họp giao ban phòng Trưởng Ban - Lãnh đạo Ban;
- Trưởng, phó các phòng ban, trung tâm.
10:00 Họp thực hiện quy trình 5 bước (bổ nhiệm Trưởng phòng KHĐT) phòng Trưởng Ban - Lãnh đạo Ban;
- Trưởng, phó các phòng ban, trung tâm.
       
Chiều        
       
       
Thứ Ba
Ngày 04/7/2023
Sáng 07:30  Tham dự Hội thảo lấy ý kiến về nội dung Quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050  Hội trường Khách sạn Sala TB-Hùng
08:00 Tham dự Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương (01 ngày) Hội trường UBND tỉnh PTB-Thành
08:00 Làm việc với Kiểm toán Nhà nước khu vực VIII Hội trường Ban - PTB-Quyên;
- TBQLDA-Ngôi.
       
Chiều        
       
       
       
Thứ Tư
Ngày 05/7/2023
Sáng
07:45 Dự Kỳ họp thứ 16 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2023) HĐND tỉnh Khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026 (từ ngày 5/7-7/7/2023) Hội trường Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh TB-Hùng
       
       
Chiều 14:00 Tham dự Hội nghị gắn kết giáo dục nghề nghiệp với việc làm và nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2023 Hội trường Trung tâm dịch vụ việc làm, 54 Duy Tân, Tuy Hòa - PTB-Quyên;
- PQLDN.
       
       
Thứ Năm
Ngày 06/7/2023
Sáng
       
       
       
Chiều 14:00 Họp rà soát và đề xuất hướng giải quyết các tồn tại của dự án Nhà máy sản xuất giấy của Công ty CP giấy Hoàng Hà Hội trường Ban - PTB-Thành;
- PQHXD&MT.
       
       
Thứ Sáu
Ngày 07/7/2023
Sáng
08:00 Tham dự Hội nghị sơ kết Hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2023 Hội trường LĐLĐ tỉnh PQLDN-Hưng
       
       
       
Chiều 14:00 Dự họp xét xác định nguồn gốc đất và quá trình sử dụng đất của các đối tượng có đất thuộc phạm vi giải tỏa để thực hiện dự án: Khu công viên trung tâm thuộc khu đô thị mới Nam TP. Tuy Hòa phòng họp UBND phường Phú Đông BQLDA
       
       
 Tối        
Thứ Bảy 
Ngày 08/7/2023
Sáng        
Chiều
 
       
       
Chủ Nhật
Ngày 09/7/2023
Sáng        
       
Chiều         
Tối