Lịch công tác tuần 30 từ ngày 17/7/2023 đến 23/7/2023

10/07/2023
bởi Vũ Viện
Ngày Buổi Giờ Nội dung công việc Địa điểm Thành phần
Thứ Hai
Ngày 17/7/2023
Sáng
07:30 Chào cờ Hội trường Ban - Lãnh đạo Ban;
- Toàn thể CC, VC và NLĐ của Ban.
       
       
       
Chiều 14:00 Làm việc về các nội dung tồn tại của công tác bảo vệ môi trường của dự án Nhà máy sản xuất chế biến sản phẩm thủy sản của Công ty TNHH đồ hộp Blue Sea Hội trường Ban - PTB-Thành;
- PQHXD&MT, TTDVCI.
16:00 Dự công bố Quyết định thanh tra tại Ban Quản lý khu kinh tế Phú Yên Phòng trưởng Ban - Lãnh đạo Ban;
- Trưởng, kế toán ĐVTT;
- CVP, kế toán Ban.
       
Thứ Ba
Ngày 18/7/2023
         
       
       
       
Chiều 14:00 Tham dự Hội nghị UBND tỉnh sơ kết 6 tháng năm 2023; sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII Hội trường UBND tỉnh TB-Hùng
       
       
       
Thứ Tư
Ngày 19/7/2023
Sáng
       
       
       
Chiều 14:00 Làm việc với Ban Quản lý đầu tư hạ tầng khu kinh tế tại Đơn vị - Đảng ủy viên;
- Ban QLDA.
14:00 Dự họp Thẩm định nội bộ Đồ án điều chỉnh QHC KKT Nam Phú Yên phòng họp Sở Xây dựng - PTB-Thành;
- PQHXD&MT.
       
Thứ Năm
Ngày 20/7/2023
Sáng
       
       
       
Chiều 14:00 Hội nghị sơ kết Đảng bộ Hội trường Ban - Lãnh đạo Ban;
- Tất cả đảng viên của Ban.
14:00 Làm việc với Lãnh đạo Công ty TNHH Bất động sản IRBLand về các nội dung theo đề nghị của Công ty TNHH Bất động sản IRBLand Phòng Trưởng Ban - PTB-Thành;
- PKHĐT, PQHXD&MT.
       
Thứ Sáu
Ngày 21/7/2023
Sáng
08:00 Dự Hội nghị trực tuyến chuyên đề "đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ" Hội trường Viễn thông Phú Yên PTB-Quyên
08:30 Kiểm tra thực địa mỏ cát theo Tờ trình số 59/TTr-TL ngày 11/7/2023 của Công ty TNHH Tân Lập Thực địa  BQLDA
       
       
Chiều 14:00 Tham dự Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư  Hội trường UBND tỉnh PTB-Thành
       
       
 Tối        
Thứ Bảy 
Ngày 22/7/2023
Sáng        
Chiều
 
       
       
Chủ Nhật
Ngày 23/7/2023
Sáng        
       
Chiều         
Tối