Lịch công tác tuần 29 từ ngày 11/7/2022 đến 17/7/2022

06/07/2022
bởi Vũ Viện
Ngày Buổi Giờ Nội dung công việc Địa điểm Thành phần
Thứ Hai
Ngày 11/7/2022
Sáng
07:30 Chào cờ Hội trường Ban - Lãnh đạo Ban;
- Toàn thể CB, CC, VC và NLĐ của Ban.
08:00 Dự buổi làm việc xác định lại thời hạn hiệu lực địa điểm mua điện của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Điện lực Đông Hòa PQHXD&MT
       
       
Chiều        
       
Thứ Ba
Ngày 12/7/2022
Sáng 08:00 Dự họp Xem xét vị trí dự kiến đóng quân cho đơn vị mới thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2  Phòng họp Sở Xây dựng PTB-Thành
08:00 Kiểm tra việc khắc phục tồn tại của dự án Nhà máy chế biến hạt điều xuất khẩu của Cty CP Điều Phú Yên Thực địa dự án - KCN Hòa Hiệp 1 - PTB-Quyên;
- Các phòng: KHĐT, QHXDMT, QLDN, TTDVCI.
08:00 Tham dự tiếp dân trực tuyến tháng 7/2022 Trụ sở Ban tiếp công dân tỉnh - TB-Hùng;
- Các đ/c: Dũng, Trì, Lam.
08:00 Họp bàn rà soát, tổng hợp các dự án gặp khó khăn vướng mắc trên địa bàn tỉnh để tham mưu UBND tỉnh xem xét đăng ký làm việc với Thủ tướng Phòng họp của Sở Kế hoạch và Đầu tư - PTB-Thành;
- PKH&ĐT.
Chiều 14:00 Kiểm tra thực địa dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư phía Nam thuộc Khu đô thị mới Nam thành phố Tuy Hòa về nội dung đăng ký khai thác khoáng sản làm vật liệu thông thường Tại dự án PQHXD&MT, BQLDA
14:00 Kiểm tra việc khắc phục các tồn tại của dự án Nhà máy Long Thành của Công ty CP xây lắp Bảo Khánh Thực địa dự án - KCN An Phú - PTB-Quyên;
- Các phòng: KHĐT, QHXDMT, QLDN, TTDVCI.
14:00 Họp Cho ý kiến về nội dung xin chủ trương điều chỉnh cục bộ quy hoạch của Đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2.000 Khu đô thị mới Nam thành phố Tuy Hòa và việc trình, phê duyệt Nhiệm vụ và Đồ án quy hoạch Khu đô thị Phú Lâm do Công ty Cổ phần Địa ốc 9 tài trợ lập quy hoạch Hội trường Ban - PTB-Thành;
- PQHXD&MT;
- Các Sở ngành liên quan.
14:00 Dự cuộc họp với Thường trực HĐND tỉnh để rà soát công tác chuẩn bị các nội dung trình Kỳ họp thứ Tám, HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026 Hội trường UBND tỉnh TB-Hùng
Thứ Tư
Ngày 13/7/2022
Sáng
08:00 Dự Hội nghị sơ kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động CĐKKT 6 tháng đầu năm 2022 Hội trường cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Yên PTB-Quyên
09:00 Dự buổi làm việc để vận động ông Nguyễn Văn Thu, phường Phú Đông chấp hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính Trụ sở UBNd phường Phú Đông TBQLDA-Ngôi
08:00 Dự Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 8 Hội trường Tỉnh ủy (tầng 3) TB-Hùng
Chiều 16:00 Tham dự buổi làm việc với Đoàn Trung tâm giao lưu Nhật - Việt vào tìm hiểu cơ hội hợp tác tại Phú Yên  Sở Ngoại vụ - TB-Hùng;
- PKH&ĐT.
       
       
Thứ Năm
Ngày 14/7/2022
Sáng
08:00 Đại hội Chi bộ Ban Quản lý dự án Hội trường Ban Đảng viên Chi bộ Ban Quản lý dự án
08:00 Dự buổi làm việc trao đổi trước khi ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hồ sơ vi phạm hành chính của Công ty TNHH Cây Xanh Phú Yên Phòng Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư PKHĐT
08:00 Dự Phiên họp thứ nhất (mở rộng) của Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh  Phòng họp Tỉnh ủy (tầng 3) PTB-Quyên
08:00 Dự họp về rà soát, đôn đốc thủ tục bán đấu giá quyền sử dụng đất Phòng họp số 02 UBND tỉnh - PTB-Thành;
- PKHĐT.
Chiều 14:00 Dự họp Dự họp về rà soát, đôn đốc thủ tục bán đấu giá quyền sử dụng đất Phòng họp số 02 UBND tỉnh - PTB-Thành;
- PKHĐT.

14:30

Họp Đảng ủy - Lãnh đạo Ban Phòng Trưởng Ban - Lãnh đạo Ban;
- Các đ/c ĐUV.
14:45 Hội nghị cán bộ chủ chốt về lấy ý kiến bổ nhiệm lại Phó phòng QLDN Phòng Trưởng Ban - Lãnh đạo Ban;
- Các đ/c ĐUV;
- Trưởng, phó các phòng, ĐVTT và Trưởng đoàn thể.
15:00 Họp Lãnh đạo Ban cho ý kiến bổ nhiệm lại Phó phòng QLDN Phòng Trưởng Ban - Lãnh đạo Ban;
- CVP-Thái.
15:00  Dự buổi nghiệm thu khối lượng hoàn thành các hạng mục của gói thầu số 02(EC) thuộc dự án Đầu tư Hạ tầng Khu đô thị mới Nam thành phố Tuy Hòa (giai đoạn 1) Tại dự án PQHXD&MT
Thứ Sáu
Ngày 15/7/2022
Sáng 10:00 Dự họp Ban cán sự Đảng UBND tỉnh  Phòng họp số 2, Văn phòng UBND tỉnh PTB-Thành
       
       
Chiều
13:30 Làm việc với Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp Phòng Trưởng Ban TB-Hùng
14:00 Đại hội Chi bộ Trung tâm dịch vụ Hội trường Ban Đảng viên Chi bộ Trung tâm dịch vụ
14:00 Dự sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của khối kinh tế Hội trường Liên minh HTX tỉnh - PTB-Quyên;
- PCVP-Tuyến.
14:00 Tham dự buổi Vận động, đối thoại hộ gia đình bị ảnh hưởng Dự án: Tuyến đường Phước Tân – Bãi Ngà (đoạn qua Nhà máy lọc dầu Vũng Rô), tại xã Hòa Tâm  Hội trường UBND xã Hòa Tâm TBQLDA-Ngôi
       
Thứ Bảy
Ngày 16/7/2022
Sáng
 
       
       
Chiều        
Tối        
Chủ Nhật
Ngày 17/7/2022
Sáng        
Chiều