Lịch công tác tuần 30 từ ngày 19/7 đến 25/7/2021

19/07/2021
bởi Vũ Viện
Thứ/ Ngày Nội dung công việc Thời gian/Địa điểm Thành phần
Thứ Hai
Ngày 19/7/2021
     
Thứ Ba
Ngày 20/7/2021
     
Thứ Tư
Ngày 21/7/2021
     
Thứ Năm
Ngày 22/7/2021
     
Thứ Sáu
Ngày 23/7/2021
     
Thứ Bảy
Ngày 24/7/2021
     
Chủ Nhật
Ngày 25/7/2021